Inflacja w marcu wyniosła 1,0 proc. rdr; mdm 0,2 proc. - GUS (tabela)

15-04-2013 14:18
15.04. Warszawa (PAP) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 1,0 proc. w stosunku do marca 2012 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w marcu o 1,1 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji w lutym i w marcu:

<PRE> waga marzec'13 luty '13 (proc.) III'12 II'13 II'12 I'13.INFLACJA OGÓŁEM 24,3 1,0 0,2 1,3 0,0

ŻYWNOŚĆ, NAPOJE BEZALKOHOL.I ALKOHOL. I WYR. TYTONIOWE 6,3 2,0 0,3 2,7 0,1-żywność i napoje bezalkoholowe 1,5 0,1 2,5 -0,2 w tym żywność 1,6 0,2 2,6 -0,2-alkohol i wyroby tytoniowe 3,6 0,8 3,2 1,3

ODZIEŻ I OBUWIE 4,8 -5,2 0,4 -5,1 -2,2

MIESZKANIE 1,9 0,0 2,2 0,1-użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,8 2,0 0,0 2,3 0,1 w tym nośniki energii 0,9 -0,2 1,2 0,0-wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. domowego 4,6 1,4 0,0 1,7 0,2

ZDROWIE 5,0 2,1 0,4 2,2 0,3

TRANSPORT 9,4 -0,5 0,9 -0,6 0,7 w tym paliwa do pryw.środków transportu -2,3 1,2 -2,4 1,1

pozostałe:

ŁĄCZNOŚĆ 4,1 -7,3 -2,9 -4,5 -3,0

REKREACJA I KULTURA 7,9 1,5 1,7 -0,2 0,4

EDUKACJA 1,2 2,7 0,1 2,6 0,0

RESTAURACJA I HOTELE 6,4 2,5 0,1 2,7 0,1

INNE TOWARY I USŁUGI 5,1 1,1 0,0 1,2 -0,1

</PRE>(PAP)

nik/ asa/