Inflacja w kwietniu wyniosła 0,8 proc. rdr; mdm 0,4 proc. - GUS (tabela)

15-05-2013 14:04
15.05. Warszawa (PAP) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 0,8 proc. w stosunku do kwietnia 2012 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w kwietniu o 0,7 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji w kwietniu i w marcu:

<PRE> waga kwiecień '13 marzec'13 (proc.) IV'12 III'13 III'12 II'13.INFLACJA OGÓŁEM 24,3 0,8 0,4 1,0 0,2

ŻYWNOŚĆ, NAPOJE BEZALKOHOL.I ALKOHOL. I WYR. TYTONIOWE 6,3 2,1 0,3 2,0 0,3-żywność i napoje bezalkoholowe 1,7 0,4 1,5 0,1 w tym żywność 1,8 0,4 1,6 0,2-alkohol i wyroby tytoniowe 3,6 0,1 3,6 0,8

ODZIEŻ I OBUWIE 4,8 -5,1 3,3 -5,2 0,4

MIESZKANIE 1,1 0,1 1,9 0,0-użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,8 1,1 0,1 2,0 0,0 w tym nośniki energii -0,4 -0,1 0,9 -0,2-wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. domowego 4,6 1,2 0,2 1,4 0,0

ZDROWIE 5,0 1,9 0,1 2,1 0,4

TRANSPORT 9,4 -2,2 -0,6 -0,5 0,9 w tym paliwa do pryw.środków transportu -4,5 -1,0 -2,3 1,2

pozostałe:

ŁĄCZNOŚĆ 4,1 -7,3 0,0 -7,3 -2,9

REKREACJA I KULTURA 7,9 3,5 2,0 1,5 1,7

EDUKACJA 1,2 2,6 0,0 2,7 0,1

RESTAURACJA I HOTELE 6,4 2,4 0,2 2,5 0,1

INNE TOWARY I USŁUGI 5,1 1,1 0,1 1,1 0,0

</PRE>(PAP)

nik/ dan/