Inflacja w krajach EŚW w kolejnych kwartałach '13 powinna się ustabilizować - NBP

15-07-2013 14:29
15.07. Warszawa (PAP) - Po silnym spadku w drugiej połowie 2012 roku i początku 2013 roku, inflacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kolejnych kwartałach 2013 roku powinna się ustabilizować - wynika z raportu NBP "Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej".

"Po silnym spadku inflacji w II połowie 2012 r. i początku 2013 r. w krajach regionu EŚW, w kolejnych kwartałach 2013 r. powinna się ona ustabilizować. Potwierdzają to już dane z maja br., kiedy to w części krajów regionu można było zauważyć zatrzymanie się spadków dynamiki cen, a w Bułgarii, Estonii, na Litwie, Łotwie i Słowacji inflacja nawet wzrosła" - napisano w opublikowanym w poniedziałek raporcie NBP.

"Wydaje się, że w kolejnych miesiącach 2013 r. skala spadków dynamiki cen energii powinna się zmniejszyć, nawet w obliczu prognozowanego dalszego spadku cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Wyjątkowo długa i mroźna zima w krajach regionu może natomiast doprowadzić do silniejszego wzrostu cen żywności, zwłaszcza żywności nieprzetworzonej" - dodano.

"Jednocześnie inflacja bazowa w regionie nadal powinna utrzymywać się na niskim poziomie, jako że nie oczekuje się wyraźnego wzrostu popytu konsumpcyjnego w II połowie 2013 r. W 2014 r. przewiduje się już niewielki wzrost inflacji, wynikający z jednej strony z efektów niskiej bazy roku 2013, a z drugiej, z oczekiwanego ożywienia w gospodarce realnej oraz efektów łagodzenia polityki pieniężnej w regionie. Jednocześnie, w kierunku obniżenia inflacji powinna działać polityka fiskalna, jako że planowane działania konsolidacyjne, w tym podwyższanie stawek podatków pośrednich, nie powinny być już tak restrykcyjne jak w ubiegłych latach" - napisano w raporcie NBP.

Autorzy raportu zaznaczają, że powstał on na podstawie różnych źródeł badawczych niezależnych od Narodowego Banku Polskiego i ma charakter informacyjny. Raport opiera się na danych opublikowanych do 25 czerwca 2013 r.(PAP)

jba/ asa/