Inflacja w horyzoncie projekcji NBP obniży się trwale, pozostając na poziomie zbliżonym do 1,5 proc.

11-03-2013 09:04
11.03. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI w horyzoncie najnowszej projekcji NBP trwale się obniży, pozostając na poziomie zbliżonym do 1,5 proc. - wynika z najnowszej projekcji inflacji i wzrostu PKB Narodowego Banku Polskiego opublikowanej w poniedziałek.

"Zmniejszenie presji inflacyjnej będzie wynikiem osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, które - zmniejszając presję popytową - wpłynie negatywnie również na rynek pracy i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy" - napisano w dokumencie.

"W tym samym kierunku będzie oddziaływać oczekiwane wygasanie niekorzystnych szoków cenowych, utrzymujących także w roku ubiegłym krajowe ceny żywności i energii na podwyższonym poziomie" - dodano.

"W horyzoncie projekcji oczekiwany jest spadek cen ropy naftowej i surowców rolnych na rynkach światowych, do czego będzie przyczyniać się słaba koniunktura w gospodarce światowej i prognozowany wzrost podaży tych surowców" - napisano w projekcji NBP.

Z dokumentu wynika, że na spadek inflacji w 2013 roku wpłyną także obniżki cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, jako efekt renegocjacji kontraktu jamalskiego pomiędzy PGNiG a Gazpromem.

"W 2014 r. w kierunku niższej inflacji będzie oddziaływać również obniżenie podstawowej stawki podatku VAT do poziomu z 2010 r." - napisano.

Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym (IE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP.

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2013 r. do IV kw. 2015 r. - punktem startowym projekcji jest IV kw. 2012 r. Projekcja nie uwzględnia decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 0,5 pkt proc. z dnia 6 marca br.(PAP)

jba/ gor/