Inflacja spadła dzięki paliwom, taryfom telefonii i telewizji - GUS

13-06-2013 14:09
13.06. Warszawa (PAP) - Spadek inflacji w maju o 0,1 proc. zawdzięczmy spadkowi cen w transporcie, łączności i rekreacji i kultury - wynika z danych GUS.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie spadki cen w zakresie transportu (o 2,3 proc.), łączności (o 2,6 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,8 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 p. proc., 0,10 p. proc. i 0,07 p. proc." - napisał GUS.

Z kolei podwyżki cen żywności (o 0,8 proc.), towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 0,1 proc.), a także w zakresie restauracji i hoteli (o 0,3 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc. i po 0,02 p. proc.

Jak wyjaśnił GUS w komentarzu nowe oferty wprowadzane na rynku telefonii stacjonarnej, wpłynęły na spadek cen w zakresie usług telekomunikacyjnych o 2,7 proc. Za sprzęt telekomunikacyjny płacono o 0,5 proc. mniej niż przed miesiącem. Natomiast nowe oferty wprowadzane przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych przełożyły się na spadek cen usług w zakresie kultury o 1,9 proc.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,5 proc.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,6 proc.), wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 3,8 proc.), a także mieszkania (o 1,1 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,40 p. proc., 0,30 p. proc. i 0,28 p. proc. Obniżki opłat związanych z łącznością (o 9,7 proc.), transportem (o 4,2 proc.) oraz niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8 proc.), obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,40 p. proc., 0,39 p. proc. i 0,23 p. proc." - napisano. (PAP)

map/ asa/