Indeksy Biznesu Lewiatana we IX w górę; sygnał stopniowego wychodzenia z dołka

02-10-2013 10:54
02.10. Warszawa (PAP) - Indeksy Biznesu Konfederacji Lewiatan we wrześniu, w notowaniu kwartalnym oraz rocznym, wzrosły o 1 punkt do poziomu odpowiednio 29 pkt. i 34 pkt. - podała Konfederacja Lewiatan w komunikacie. Indeks sygnalizuje stopniowe wychodzenie z dołka.

"Już trzeci miesiąc z rzędu obserwujemy niewielki wzrost obu indeksów, wskazujący na stopniowe wychodzenie z dołka, który odnotowano na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Jest to wyraźny sygnał przełamania spadkowego trendu koniunktury, a dostępne wyniki gospodarki za pierwsze dwa miesiące trzeciego kwartału wydają się to potwierdzać. Zarówno tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, jak i sprzedaży detalicznej wydają się przyspieszać w stosunku do drugiego kwartału. Na razie najważniejszym komponentem popytu podtrzymującym dynamikę gospodarki pozostaje rosnący eksport, ale są szanse, że pod koniec roku dołączy do niego także konsumpcja. Mamy też sygnały, że sektor przedsiębiorstw zaczyna inwestować, a sytuacja finansowa firm pozostaje stabilna. Niska inflacja, znacząca poprawa relacji salda bilansu obrotów bieżących do PKB oraz zahamowanie wzrostu bezrobocia stabilizują sytuację makroekonomiczną, której głównym obciążeniem pozostaje wysoki deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny" - napisano w komentarzu do danych.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym co miesiąc od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)

map/ ana/