Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w VIII 2013 r. poniżej wstępnych szacunków

02-09-2013 09:58
02.09. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 51,8 pkt. wobec 50,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 52,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

aj/ asa/