Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w VII 2013 r. wzrósł do 50,7 pkt.

01-08-2013 10:00
01.08. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 2013 roku 50,7 pkt. wobec 48,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 50,3 pkt.

Ostatnio wskaźnik był powyżej 50 pkt. w lutym i wynosił wówczas 50,3 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

aj/ osz/