Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w V 2013 r. wyniósł 49,4 pkt.

03-06-2013 09:55
03.06. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 roku 49,4 pkt. wobec 48,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 49,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

aj/ ana/