Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w IV 2013 r. wyniósł 48,1 pkt.

02-05-2013 09:57
02.05. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2013 roku 48,1 pkt. wobec 49,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 47,9 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

aj/ asa/