Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w I 2013 r. blisko 50 pkt.

01-02-2013 09:57
01.02. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 2013 roku 49,8 pkt. wobec 46,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,8 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

aj/ asa/