Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w VII do 43,4 pkt. z 38,0 pkt. w VI (opis)

18-07-2013 11:54
18.07. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w lipcu wzrósł o 5,4 pkt. do 43,4 pkt. z 38,0 pkt. w czerwcu­, a oceny bieżącej sytuacji spadły o 28,2 pkt. do poziomu minus 17,9 pkt. - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste.

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce stabilizacji lub wzrostu inflacji, wzrostu lub stabilizacji WIG, stabilizacji krótko- i długookresowych stóp procentowych, umocnienia lub stabilizacji kursu złotego.

Spośród krajów, w których przeprowadzane jest badanie, sytuacja bieżąca najlepiej oceniania jest w Austrii i Turcji, a najgorzej na Węgrzech i Chorwacji oraz w strefie euro. Najlepiej perspektywy gospodarki ocenianie są w Czechach, a najgorzej w Turcji.

Najbardziej pozytywnie eksperci wypowiadają się o perspektywach indeksów austriackiego oraz indeksu NTX dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Ankietowani spodziewają się osłabienia kuny i forinta względem euro oraz umocnienia się pozostałych walut względem euro, w szczególności złotego i leja, i osłabienia się euro do dolara.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB>

VII'13 VI'13 zmiana mdm bilans VII'13 bilans VI'13 zmiana bilansuOcena sytuacji bieżącej -17,9 10,3 -28,2dobra 7,1 17,2 -10,1normalna/akceptowalna 67,9 75,9 -8zła 25 6,9 18,1

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej 43,4 38 5,4poprawi się 46,7 41,4 5,3ustabilizuje się 50 55,2 -5,2pogorszy się 3,3 3,4 -0,1

Inflacja 16,6 -7,8 24,4wzrośnie 33,3 23 10,3ustabilizuje się 50 46,2 3,8spadnie 16,7 30,8 -14,1

WIG 33,4 26,2 7,2wzrośnie 48,2 56,6 -8,4ustabilizuje się 37 13 24spadnie 14,8 30,4 -15,6

PLN vs EUR 43,4 17,9 25,5umocni się 56,7 42,9 13,8ustabilizuje się 30 32,1 -2,1osłabi się 13,3 25 -11,7

Krótkoterminowe stopy proc. -6,7 -29,5 22,8wzrosną 13,3 14,9 -1,6ustabilizują się 66,7 40,7 26spadną 20 44,4 -24,4

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro -19,2 -45,5 26,3wzrosną 7,7 4,5 3,2ustabilizują się 65,4 45,5 19,9spadną 26,9 50 -23,1

Długoterminowe stopy proc. 7 7,6 -0,6wzrosną 31,1 30,7 0,4ustabilizują się 44,8 46,2 -1,4spadną 24,1 23,1 1

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy -14,7 -17,4 2,7wzrosną 22,3 17,4 4,9ustabilizują się 40,7 47,8 -7,1spadną 37 34,8 2,2</TAB>Ankietę przeprowadzono wśród 67 ekspertów w okresie 2.07.2013-16.07.2013. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

fdu/ jtt/