Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w VI do 38,0 pkt. z 37,4 pkt. w V (opis)

20-06-2013 11:19
20.06. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w czerwcu wzrósł o 0,6 pkt. do 38,0 pkt. z 37,4 pkt. w maju­, a oceny bieżącej sytuacji wzrosły w czerwcu o 19,7 pkt. do poziomu 10,3 pkt. - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce stabilizacji lub spadku inflacji, wzrostu WIG, spadku lub stabilizacji krótkookresowych stóp procentowych i spadku lub stabilizacji długookresowych stóp procentowych oraz umocnienia lub stabilizacji kursu złotego.

Spośród krajów, w których przeprowadzane jest badanie, sytuacja bieżąca najlepiej oceniania jest w Polsce, a najgorzej na Węgrzech i Chorwacji. Najlepiej perspektywy gospodarki ocenianie są w Rumunii, Czechach, a najgorzej w Turcji, gdzie zanotowano największe pogorszenie ocen sytuacji obecnej i perspektyw. Turcja to jedyny kraj, w którym saldo ocen perspektyw jest ujemne.

Perspektywy każdego z indeksów giełdowych, poza tureckim ocenianie są pozytywnie. Najbardziej pozytywnie eksperci wypowiadają się o perspektywach indeksów polskiego i austriackiego.

Ankietowani spodziewają się osłabienia tureckiej liry i forinta względem euro, stabilizacji kuny, umocnienia się pozostałych walut względem euro, i osłabienia się euro do dolara.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB> VI'13 V'13 zmiana mdm bilansOcena sytuacji bieżącej 10,3dobra 17,2 15,6 1,6normalna/akceptowalna 75,9 59,4 16,5zła 6,9 25 -18,1

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej 38,0poprawi się 41,4 46,8 -5,4ustabilizuje się 55,2 43,8 11,4pogorszy się 3,4 9,4 -6,0

Inflacja -7,8wzrośnie 23 16,1 6,9ustabilizuje się 46,2 48,4 -2,2spadnie 30,8 35,5 -4,7

WIG 26,2wzrośnie 56,6 46,1 10,5ustabilizuje się 13 23,1 -10,1spadnie 30,4 30,8 -0,4

PLN vs EUR 17,9umocni się 42,9 44,9 -2,0ustabilizuje się 32,1 37,9 -5,8osłabi się 25 17,2 7,8

Krótkoterminowe stopy proc. -29,5wzrosną 14,9 6,9 8,0ustabilizują się 40,7 31 9,7spadną 44,4 62,1 -17,7

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro -45,5wzrosną 4,5 0 4,5ustabilizują się 45,5 36 9,5spadną 50 64 -14,0

Długoterminowe stopy proc. 7,6wzrosną 30,7 20 10,7ustabilizują się 46,2 40 6,2spadną 23,1 40 -16,9

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy -17,4wzrosną 17,4 7,4 10,0ustabilizują się 47,8 40,7 7,1spadną 34,8 51,9 -17,1</TAB>Ankietę przeprowadzono wśród 65 ekspertów w okresie 3.06.2013-19.06.2013. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

fdu/ asa/