Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w V do 37,4 pkt. z 32,4 pkt. w IV (opis)

16-05-2013 11:25
16.05. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w maju wzrósł o 5,0 pkt. do 37,4 pkt. z 32,4 pkt. w kwietniu, a oceny bieżącej sytuacji spadły w maju o 15,4 pkt. do poziomu minus 9,4 pkt. - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste.

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce stabilizacji lub spadku inflacji, wzrostu WIG, spadku lub stabilizacji krótkookresowych stóp procentowych i spadku lub stabilizacji długookresowych stóp procentowych oraz umocnienia lub stabilizacji kursu złotego.

Spośród krajów, w których przeprowadzane jest badanie, sytuacja bieżąca najlepiej oceniania jest w Turcji, a najgorzej na Węgrzech i Chorwacji. Najlepiej perspektywy gospodarki ocenianie są w Rumunii, Czechach i Turcji, a najgorzej na Słowacji, Węgrzech i Chorwacji. W każdym z badanych krajów saldo ocen perspektyw gospodarczych jest dodatnie.

Perspektywy każdego z indeksów giełdowych ocenianie są pozytywnie. Najbardziej pozytywnie eksperci wypowiadają się o perspektywach indeksów rumuńskiego, austriackiego, tureckiego i chorwackiego, a najmniej optymistycznie o indeksie polskim i słowackim.

Forint jest jedyną walutą regionu, w przypadku której prognozy osłabienia przeważają nad prognozami aprecjacji względem euro.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB> V'13 IV'13 zmiana mdm bilansOcena sytuacji bieżącej -9,4

dobra 15,6 21,2 -5,6normalna/akceptowalna 59,4 63,6 -4,2zła 25 15,2 9,8

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej 37,4

poprawi się 46,8 41,2 5,6ustabilizuje się 43,8 50 -6,2pogorszy się 9,4 8,8 0,6

Inflacja -19,4

wzrośnie 16,1 12,1 4ustabilizuje się 48,4 51,5 -3,1spadnie 35,5 36,4 -0,9

WIG 15,3

wzrośnie 46,1 70 -23,9ustabilizuje się 23,1 13,3 9,8spadnie 30,8 16,7 14,1

PLN vs EUR 27,7

umocni się 44,9 59,3 -14,4ustabilizuje się 37,9 21,9 16osłabi się 17,2 18,8 -1,6

Krótkoterminowe stopy proc. -55,2

wzrosną 6,9 6,2 0,7ustabilizują się 31 62,5 -31,5spadną 62,1 31,3 30,8

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro -64

wzrosną 0 6,6 -6,6ustabilizują się 36 56,7 -20,7spadną 64 36,7 27,3

Długoterminowe stopy proc. -20

wzrosną 20 40,6 -20,6ustabilizują się 40 37,5 2,5spadną 40 21,9 18,1

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy -44,5

wzrosną 7,4 17,3 -9,9ustabilizują się 40,7 51,7 -11spadną 51,9 31 20,9</TAB>Ankietę przeprowadzono wśród 71 ekspertów w okresie 30.04.2013-13.05.2013. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

fdu/ jtt/