Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w III do 42,9 pkt. z 20,6 pkt. w II (opis)

21-03-2013 11:18
21.03. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w marcu 2013 r. wzrósł o 22,3 pkt. do 42,9 pkt. z 20,6 pkt. w lutym 2013 r., a oceny bieżącej sytuacji wzrosły w marcu o 17,9 pkt. do poziomu 17,9 pkt. - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste.Erste.

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce spadku inflacji, wzrostu WIG, stabilizacji krótkookresowych stóp procentowych i stabilizacji lub wzrostu długookresowych stóp procentowych oraz stabilizacji lub umocnienia kursu złotego.

W perspektywie regionu najlepiej oceniana jest sytuacja bieżąca w Turcji, a najgorzej na Węgrzech. Podobnie kształtują się oceny perspektyw gospodarek.

Eksperci zgodnie spodziewają się wzrostów indeksów giełdowych w regionie, a najlepiej oceniają perspektywy giełdy austriackiej i tureckiej.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB>Ocena sytuacji bieżącej III'13 II'13 zmiana mdm

dobra 25 20 5normalna/akceptowalna 67,9 60 7,9zła 7,1 20 -12,9

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej

poprawi się 50 29,4 20,6ustabilizuje się 42,9 61,8 -18,9pogorszy się 7,1 8,8 -1,7

Inflacja

wzrośnie 7,1 17,6 -10,5ustabilizuje się 39,3 35,3 4spadnie 53,6 47,1 6,5

WIG

wzrośnie 65,4 58,7 6,7ustabilizuje się 26,9 17,2 9,7spadnie 7,7 24,1 -16,4

PLN vs EUR

umocni się 38,5 48,3 -9,8ustabilizuje się 42,3 32,3 10osłabi się 19,2 19,4 -0,2

Krótkoterminowe stopy proc.

wzrosną 7,1 9,3 -2,2ustabilizują się 67,9 46,9 21spadną 25 43,8 -18,8

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro

wzrosną 8,7 7,7 1ustabilizują się 56,5 38,5 18spadną 34,8 53,8 -19

Długoterminowe stopy proc.

wzrosną 42,3 30,3 12ustabilizują się 42,3 57,6 -15,3spadną 15,4 12,1 3,3

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy

wzrosną 20,8 6,9 13,9ustabilizują się 54,2 51,7 2,5spadną 25 41,4 -16,4</TAB>Ankietę przeprowadzono wśród 73 ekspertów w okresie 5.03.2013-18.03.2013. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

fdu/ ana/