Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w VIII do 34,6 pkt. z 43,4 pkt. w VII (opis)

16-08-2013 11:16
16.08. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w sierpniu spadł o 8,8 pkt. do 34,6 pkt. z 43,4 pkt. w lipcu­, a oceny bieżącej sytuacji wzrosły o 17,9 pkt. do poziomu zero - podał w piątek instytut ZEW i bank Erste.

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce stabilizacji inflacji, wzrostu WIG, stabilizacji krótko- i długookresowych stóp procentowych, oraz umocnienia lub stabilizacji kursu złotego.

Spośród krajów, odnośnie których przeprowadzane jest badanie, sytuacja bieżąca najlepiej oceniania jest w Austrii i Turcji, a najgorzej na Węgrzech i Chorwacji oraz w strefie euro. Najlepiej perspektywy gospodarki ocenianie są w Czechach i Austrii, a najgorzej w Turcji.

Najbardziej pozytywnie eksperci wypowiadają się o perspektywach indeksów austriackiego oraz indeksu NTX dla Europy Środkowo-Wschodniej, a także rumuńskiego indeksu BET.

Ankietowani spodziewają się osłabienia chorwackiej kuny i liry tureckiej względem euro, stabilizacji forinta oraz umocnienia się czeskiej korony, rumuńskiego leja i złotego względem euro, a także osłabienia się euro do dolara.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB> VIII'13 VII'13 zmiana mdm bilans VIII'13 bilans VII'13 zmiana bilansuOcena sytuacji bieżącej 0 -17,9 17,9dobra 20,7 7,1 13,6normalna/akceptowalna 58,6 67,9 -9,3zła 20,7 25 -4,3

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej 34,6 43,4 -8,8poprawi się 44,9 46,7 -1,8ustabilizuje się 44,8 50 -5,2pogorszy się 10,3 3,3 7

Inflacja 25,9 16,6 9,3wzrośnie 33,3 33,3 0ustabilizuje się 59,3 50 9,3spadnie 7,4 16,7 -9,3

WIG 48,2 33,4 14,8wzrośnie 59,3 48,2 11,1ustabilizuje się 29,6 37 -7,4spadnie 11,1 14,8 -3,7

PLN vs EUR 46,2 43,4 2,8umocni się 50 56,7 -6,7ustabilizuje się 46,2 30 16,2osłabi się 3,8 13,3 -9,5

Krótkoterminowe stopy proc. -7,4 -6,7 -0,7wzrosną 7,4 13,3 -5,9ustabilizują się 77,8 66,7 11,1spadną 14,8 20 -5,2

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro -8,6 -19,2 10,6wzrosną 13,1 7,7 5,4ustabilizują się 65,2 65,4 -0,2spadną 21,7 26,9 -5,2

Długoterminowe stopy proc. 16 7 9wzrosną 32 31,1 0,9ustabilizują się 52 44,8 7,2spadną 16 24,1 -8,1

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy 21,7 -14,7 36,4wzrosną 30,4 22,3 8,1ustabilizują się 60,9 40,7 20,2spadną 8,7 37 -28,3</TAB>Ankietę przeprowadzono wśród 65 ekspertów w okresie 26.07.2013-13.08.2013. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

fdu/ jtt/