Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w IV do 32,4 pkt. z 42,9 pkt. w III (opis)

18-04-2013 11:20
18.04. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w kwietniu spadł o 10,5 pkt. do 32,4 pkt. z 42,9 pkt. w marcu, a oceny bieżącej sytuacji spadły w kwietniu o 11,9 pkt. do poziomu 6,0 pkt. - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste.

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce stabilizacji inflacji, wzrostu WIG, stabilizacji krótkookresowych stóp procentowych i wzrostu długookresowych stóp procentowych oraz umocnienia kursu złotego.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB>Ocena sytuacji bieżącej IV'13 III'13 zmiana mdm

dobra 21,2 25 -3,8normalna/akceptowalna 63,6 67,9 -4,3zła 15,2 7,1 8,1

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej

poprawi się 41,2 50 -8,8ustabilizuje się 50 42,9 7,1pogorszy się 8,8 7,1 1,7

Inflacja

wzrośnie 12,1 7,1 5ustabilizuje się 51,5 39,3 12,2spadnie 36,4 53,6 -17,2

WIG

wzrośnie 70 65,4 4,6ustabilizuje się 13,3 26,9 -13,6spadnie 16,7 7,7 9

PLN vs EUR

umocni się 59,3 38,5 20,8ustabilizuje się 21,9 42,3 -20,4osłabi się 18,8 19,2 -0,4

Krótkoterminowe stopy proc.

wzrosną 6,2 7,1 -0,9ustabilizują się 62,5 67,9 -5,4spadną 31,3 25 6,3

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro

wzrosną 6,6 8,7 -2,1ustabilizują się 56,7 56,5 0,2spadną 36,7 34,8 1,9

Długoterminowe stopy proc.

wzrosną 40,6 42,3 -1,7ustabilizują się 37,5 42,3 -4,8spadną 21,9 15,4 6,5

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy

wzrosną 17,3 20,8 -3,5ustabilizują się 51,7 54,2 -2,5spadną 31 25 6</TAB>Ankietę przeprowadzono wśród 71 ekspertów w okresie 2.04.2013-15.04.2013. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

nik/ ana/