Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w II'13 do 20,6 pkt. z 28,0 pkt. w I'13 (opis)

21-02-2013 11:31
21.02. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w lutym 2013 r. spadł o 7,4 pkt. do plus 20,6 pkt. z plus 28,0 pkt. w styczniu 2013 r., a oceny bieżącej sytuacji wzrosły w styczniu o 9,4 pkt. do poziomu 0,0 - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste.

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce spadku lub stabilizacji inflacji, wzrostu WIG, spadku lub stabilizacji krótkookresowych stóp procentowych i stabilizacji długookresowych stóp procentowych oraz umocnienia lub stabilizacji kursu złotego.

W perspektywie regionu najlepiej oceniana jest sytuacja bieżąca w Turcji, a najgorzej na Węgrzech. Z kolei najlepiej oceniane są perspektywy Turcji, a najgorzej Słowacji.

Eksperci zgodnie spodziewają się wzrostów indeksów giełdowych w regionie, a najlepiej oceniają perspektywy giełdy tureckiej.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB>Ocena sytuacji bieżącej II'13 I'13 zmiana mdm

dobra 20 15,6 4,4normalna/akceptowalna 60 59,4 0,6zła 20 25 -5

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej

poprawi się 29,4 34,3 -4,9ustabilizuje się 61,8 59,4 2,4pogorszy się 8,8 6,3 2,5

Inflacja

wzrośnie 17,6 19,4 -1,8ustabilizuje się 35,3 38,7 -3,4spadnie 47,1 41,9 5,2

WIG

wzrośnie 58,7 80 -21,3ustabilizuje się 17,2 12 5,2spadnie 24,1 8 16,1

PLN vs EUR

umocni się 48,3 28,5 19,8ustabilizuje się 32,3 53,6 -21,3osłabi się 19,4 17,9 1,5

Krótkoterminowe stopy proc.

wzrosną 9,3 3,3 6ustabilizują się 46,9 36,7 10,2spadną 43,8 60 -16,2

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro

wzrosną 7,7 0 7,7ustabilizują się 38,5 34,8 3,7spadną 53,8 65,2 -11,4

Długoterminowe stopy proc.

wzrosną 30,3 25 5,3ustabilizują się 57,6 57,1 0,5spadną 12,1 17,9 -5,8

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy

wzrosną 6,9 16,7 -9,8ustabilizują się 51,7 58,3 -6,6spadną 41,4 25 16,4</TAB>Ankietę przeprowadzono wśród 75 ekspertów w okresie 5.02.2013-18.02.2013. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

fdu/ ana/