Indeks Należności Przedsiębiorstw wzrósł w VII o 3,5 pkt proc. do 85,7 pkt

08-08-2013 13:26
08.08. Warszawa (PAP) - Indeks Należności Przedsiębiorstw wzrósł w lipcu o 3,5 pkt proc. do 85,7 pkt. - wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowego Rejestru Długów. Jest to największy wzrost w historii badania.

"W bieżącym badaniu INP znacząco wzrósł i obecnie wynosi 85,7 punktu. Wzrost wyniósł aż 3,5 pkt. proc., podczas gdy w dotychczasowej historii badania kwartalne zmiany wartości wskaźnika wynosiły przeciętnie ok. 0,8 pkt. proc.. Jest to więc najsilniejsze odbicie w całej historii badania" - napisano w komentarzu do badania.

"W lipcu 2013 r. badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw pokazało bardzo znaczącą poprawę sytuacji firm w obszarze należności. Przypomnijmy, że w okresie od lipca 2011 do października 2012 mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem Indeksu Należności Przedsiębiorstw, po czym jego wartość ustabilizowała się na niskim poziomie" - dodano.

Według autorów badania, tak duża poprawa oznacza, że polskim przedsiębiorstwom obecnie zdecydowanie łatwiej prowadzi się działalność niż jeszcze parę miesięcy temu.

"Czynnik ten z pewnością korzystnie wpłynie na przyspieszenie dynamiki Produktu Krajowego Brutto w najbliższych miesiącach" - napisano.

Z badania wynika, że do poprawy w obszarze należności w największym stopniu przyczyniła się poprawa postrzegania problemu z należnościami, a w szczególności to, że znacząco wzrósł odsetek firm, które w ogóle nie mają takich kłopotów.

"Czynnikiem wpływającym na poprawę wartości wskaźnika był również optymizm co do przyszłej sytuacji w obszarze należności. Oprócz wskaźników jakościowych opisujących percepcję problemu należności, wyraźnej poprawie uległy też wskaźniki ilościowe. Spadł odsetek przeterminowanych faktur w portfelach należności polskich firm, a także skrócił się czas oczekiwania na opóźnione faktury" - dodano.

INP jest odzwierciedleniem stanu i opinii przedsiębiorców dotyczących sześciu obszarów związanych z należnościami: stanu i prognozy problemów z ich egzekwowaniem; przeciętnego odsetka przeterminowanych należności w portfelu firmy; średniego okresu przeterminowania; odsetka firm w gospodarce, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich płatności; a także przeciętnego odsetka kosztów związanych z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów. (PAP)

nik/ jtt/