Indeks cen surowców w maju wzrósł o 0,06 proc. mdm, rdr spadł o 3,33 proc. - MFW

07-06-2013 11:10
07.06. Warszawa (PAP) - Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w maju 2013 r. wyniósł 178,98 pkt., wobec 178,87 pkt. w kwietniu po rewizji w górę o 0,2 pkt. i wobec 185,14 pkt. w maju 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW. Indeks mdm wzrósł o 0,06 proc., a rdr spadł o 3,33 proc.

Jak wynika z datowanego na 6 czerwca raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, indeks cen surowców energetycznych wzrósł o 0,21 proc. mdm, a rdr spadł o 4,71 proc., a indeks cen surowców niepaliwowych mdm spadł o 0,21 proc., rdr spadł o 0,61 proc.

Poniżej tabela z częściami składowymi indeksu (wraz z ich wagami w proc.).

<TAB> A B C D E F G H I J2012M05 185,14 169,6 169,21 170 161,87 170 137,7 193,34 194,23 196,282012M06 170,02 165,84 168,29 169,14 160,38 163,36 132,45 185,69 172,47 171,022012M07 177,98 172,48 183,14 184,76 168,18 161,72 132,06 183,15 181,19 182,282012M08 185,54 169,73 184,35 186,05 168,69 154,97 130,7 172,49 194,79 198,422012M09 186,97 170,7 181,13 182,13 171,9 160,17 132,84 179,92 196,48 200,482012M10 183,21 169,87 177,75 178,95 166,67 161,91 132,15 183,4 191,02 195,062012M11 180,69 168,53 176,15 177,72 161,71 160,82 131,33 182,12 187,8 190,932012M12 182,55 172,43 177,26 179,4 157,51 167,55 132,68 192,74 188,46 190,812013M01 187,61 176,11 178,65 181,21 155,01 173,55 133,68 202,34 194,33 197,912013M02 190,74 177,17 179,29 182,27 151,73 175,03 133,27 205,19 198,68 202,942013M03 183,76 172,04 177,77 180,78 149,92 166,25 132,48 190,64 190,62 193,352013M04 178,87 168,92 176,49 179,42 149,36 161,28 130,47 183,55 184,69 186,212013M05 178,98 168,56 179,78 183 150,05 157,23 130,7 176,4 185,08 186,98</TAB><PRE>

A - Indeks Cen Surowców (100 proc.).B - Surowce niepaliwowych (36,9 proc.)..C - Artykuły spożywcze (18,5 proc.)...D - Żywność (16,7 proc.)...E - Napoje (1,8 proc.)..F - Surowce przemysłowe (18,4 proc.)...G - Surowce rolne (7,7 proc.)...H - Metale (10,7 proc.).I - Surowce energetyczne (63,1 proc.)..J - Ropa (53,6 proc.)

*wyliczenia wstępne</PRE>

(PAP)

fdu/ asa/