Indeks cen surowców w II'13 wzrósł o 1,66 proc. mdm, a rdr spadł o 2,74 proc. - MFW

12-03-2013 14:03
12.03. Warszawa (PAP) - Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w lutym 2013 r. wyniósł 190,4 pkt., wobec 187,3 pkt. w styczniu po rewizji w górę o 0,1 pkt. i wobec 195,77 pkt. w lutym 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Indeks mdm wzrósł o 1,66 proc., a rdr spadł o 2,74 proc.

Jak wynika z datowanego na 11 marca raportu, indeks cen surowców energetycznych w lutym 2013 roku wzrósł o 2,26 proc. mdm, a rdr spadł o 4,82 proc., a indeks cen surowców niepaliwowych mdm wzrósł o 0,51 proc., rdr wzrósł o 1,51 proc.

Poniżej tabela z częściami składowymi indeksu (wraz z ich wagami w proc.).

<TAB> A B C D E F G H I J2012M02 195,77 173,75 169,81 169,11 176,3 177,72 137,05 207,1 208,65 212,382012M03 201,67 175,52 173,12 173,34 171,01 177,95 137,83 206,92 216,98 222,032012M04 197,54 175,19 173,64 174,47 165,98 176,75 139,74 203,49 210,62 214,362012M05 185,08 169,42 168,84 169,6 161,87 170 137,7 193,34 194,23 196,282012M06 169,95 165,65 167,91 168,73 160,38 163,36 132,45 185,69 172,47 171,022012M07 177,91 172,31 182,79 184,37 168,18 161,72 132,06 183,15 181,19 182,282012M08 185,48 169,57 184,02 185,68 168,69 154,97 130,7 172,49 194,79 198,422012M09 186,91 170,54 180,81 181,78 171,9 160,17 132,84 179,92 196,48 200,482012M10 183,14 169,68 177,37 178,53 166,67 161,91 132,15 183,4 191,02 195,062012M11 180,57 168,21 175,52 177,02 161,71 160,82 131,33 182,12 187,8 190,932012M12 182,4 172,03 176,46 178,52 157,51 167,55 132,68 192,74 188,46 190,812013M01 187,3 175,49 177,42 179,84 155,01 173,54 133,66 202,34 194,22 197,912013M02* 190,4 176,38 177,87 180,7 151,73 174,87 132,91 205,19 198,6 202,94</TAB><PRE>

A - Indeks Cen Surowców (100 proc.).B - Surowce niepaliwowych (36,9 proc.)..C - Artykuły spożywcze (18,5 proc.)...D - Żywność (16,7 proc.)...E - Napoje (1,8 proc.)..F - Surowce przemysłowe (18,4 proc.)...G - Surowce rolne (7,7 proc.)...H - Metale (10,7 proc.).I - Surowce energetyczne (63,1 proc.)..J - Ropa (53,6 proc.)

*wyliczenia wstępne</PRE>

(PAP)

fdu/ asa/