Indeks cen surowców w czerwcu spadł o 0,27 proc. mdm, rdr wzrósł o 5,22 proc. - MFW

09-07-2013 12:01
09.07. Warszawa (PAP) - Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w czerwcu 2013 r. wyniósł 178,89 pkt., wobec 179,37 pkt. w maju po rewizji w dół o 0,6 pkt. i wobec 170,02 pkt. w czerwcu 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW. Indeks mdm spadł o 0,27 proc., a rdr wzrósł o 5,22 proc.

Jak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, indeks cen surowców energetycznych wzrósł o 0,01 proc. mdm, a rdr o 7,19 proc., a indeks cen surowców niepaliwowych mdm spadł o 0,79 proc., rdr wzrósł o 1,72 proc.

Poniżej tabela z częściami składowymi indeksu (wraz z ich wagami w proc.).

<TAB> A B C D E F G H I J2012M06 170,02 165,84 168,29 169,14 160,38 163,36 132,45 185,69 172,47 171,022012M07 177,98 172,48 183,14 184,76 168,18 161,72 132,06 183,15 181,19 182,282012M08 185,54 169,73 184,35 186,05 168,69 154,97 130,70 172,49 194,79 198,422012M09 186,97 170,70 181,13 182,13 171,90 160,17 132,84 179,92 196,48 200,482012M10 183,21 169,87 177,75 178,95 166,67 161,91 132,15 183,40 191,02 195,062012M11 180,69 168,53 176,15 177,72 161,71 160,82 131,33 182,12 187,80 190,932012M12 182,55 172,43 177,26 179,40 157,51 167,55 132,68 192,74 188,46 190,812013M01 187,61 176,13 178,68 181,24 155,01 173,55 133,68 202,34 194,33 197,912013M02 190,71 177,07 179,09 182,06 151,73 175,03 133,27 205,19 198,68 202,942013M03 183,76 172,04 177,77 180,79 149,92 166,25 132,48 190,64 190,62 193,352013M04 178,96 169,59 176,82 179,80 149,36 162,28 132,83 183,55 184,44 186,212013M05 179,37 170,02 180,77 184,10 150,05 159,17 135,32 176,40 184,84 186,982013M06 178,89 168,69 180,38 184,63 141,11 156,87 139,17 169,66 184,86 187,68</TAB><PRE>

A - Indeks Cen Surowców (100 proc.).B - Surowce niepaliwowe (36,9 proc.)..C - Artykuły spożywcze (18,5 proc.)...D - Żywność (16,7 proc.)...E - Napoje (1,8 proc.)..F - Surowce przemysłowe (18,4 proc.)...G - Surowce rolne (7,7 proc.)...H - Metale (10,7 proc.).I - Surowce energetyczne (63,1 proc.)..J - Ropa (53,6 proc.)

*wyliczenia wstępne</PRE>

(PAP)

ost/ asa/