HSBC ocenia, że najbardziej prawdopodobna jest wypłata emerytur z OFE przez ZUS (opinia)

16-04-2013 16:27
16.04. Warszawa (PAP) - Bank HSBC ocenia, że najbardziej prawdopodobne jest, że emerytury z Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Nie należy się spodziewać, że rząd wprowadzi agresywne zmiany w tym roku (w systemie emerytalnym - PAP). Najbardziej prawdopodobne, w naszej opinii, wydaje się, że emerytury w ramach II filara będą wypłacane przez ubezpieczyciela państwowego, co wiązałoby się transferem aktywów z prywatnych funduszy emerytalnych do ZUS" - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie.

"Transfer może mieć miejsce najpóźniej w momencie osiągnięciem wieku emerytalnego lub do 10 lat przed wiekiem emerytalnym. Według naszych obliczeń, w drugim wariancie, wartość aktywów, które mogą trafić do ZUS może stanowić około 2,5 proc. PKB" - dodano.

Ministerstwo Finansów w piśmie skierowanym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej proponuje wydłużenie okresu proporcjonalnego przekazywania środków zgromadzonych w OFE na subkonta w ZUS do 10 lat. Propozycja nie oznacza, że 10 lat przed przejściem na emeryturę wszystkie środki zgromadzone w OFE będą przekazywane do ZUS.

Premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd do końca czerwca przedstawi propozycje zmian w systemie emerytalnym. (PAP)

bg/ ana/