Handel na: COFFEE.pro, COFFEE.std, COFFEE, COCOA.pro, COCOA.std, COCOA, SUGAR.pro, SUGAR.std, SUGAR 08-05-2020 12:27

08-05-2020 12:27
Handel na: COFFEE.pro, COFFEE.std, COFFEE, COCOA.pro, COCOA.std, COCOA, SUGAR.pro, SUGAR.std, SUGAR

Z powodu Bank Holiday (08.05.2020) w Wielkiej Brytanii handel na następujących instrumentach będzie zmieniony:

COFFEE.pro, COFFEE.std, COFFEE, COCOA.pro, COCOA.std, COCOA, SUGAR.pro, SUGAR.std, SUGAR - handel od godziny 13:30.