GUS zmienił koszyk inflacyjny

14-03-2013 14:06
14.03. Warszawa (PAP) - GUS zmienił system wag stosowanych w obliczeniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 roku.

Poniżej nowe wielkości w porównaniu do roku 2012:<PRE>. 2013 2012.ŻYWNOŚĆ, NAPOJE 24,33 24,2BEZALKOHOL..ALKOHOLI WYR.TYT. 6,32 6,1.ODZIEŻ I OBUWIE 4,79 4,9.UŻYTKOWANIE MIESZK.I NOŚNIKI ENERGII 20,84 21,3.WYPOSAŻENIE MIESZKANIAI PROWADZENIE GOSP.DOMOWEGO 4,62 4,6.ZDROWIE 5,03 5,0.TRANSPORT 9,42 9,1.ŁĄCZNOŚĆ 4,11 4,3.REKREACJA i KULTURA 7,89 7,8.EDUKACJA 1,17 1,2.RESTAURACJE i HOTELE 6,36 6,4.INNE 5,12 5,1</PRE>

(PAP)

map/ jtt/