Gospodarka USA potrzebuje wsparcia ze strony polityki monetarnej - członkowie Fed

23-09-2013 16:18
23.09. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Amerykańska gospodarka, mimo oznak ożywienia, wymaga dalszego wsparcia ze strony polityki monetarnej - ocenił szef Fed w Nowym Jorku William Dudley. Zdanie to podziela Dennis Lockhart z Fed w Atlancie, który uważa, że działalność Fed powinna skupiać się na budowaniu bardziej dynamicznej gospodarki.

"Gospodarka potrzebuje wsparcia ze strony bardzo akomodacyjnej polityki pieniężnej" - powiedział Dudley, który pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

"Poprawa fundamentów ekonomicznych jest kontrowana przez zacieśnianie polityki fiskalnej. Władze monetarne muszą z dużą siłą pchnąć gospodarkę, aż nabierze znaczącego pędu" - dodał.

Zdaniem Dudley'a jakakolwiek decyzja dotycząca ograniczenia programu luzowania ilościowego nie powinna być odbierana jako zapowiedź podnoszenia stóp procentowych. Dodał, że Fed może czekać długi czas z podwyższaniem stóp, nawet po tym jak bezrobocie spadnie poniżej progu 6,5 proc.

Dodał, że zauważa poprawę na rynku pracy, jednak nie jest to sukces, który pozwalałby spokojnie patrzeć w przyszłość i bezpiecznie ograniczać program stymulacyjny.

Prezes Fed w Atlancie Dennis Lockhart w poniedziałkowym wystąpieniu ocenił, że amerykańska polityka monetarna powinna skupiać się na budowaniu bardziej dynamicznej gospodarki.

"Ostatnio można zauważyć oznaki spowolnienia w tworzeniu miejsc pracy" - dodał Lockhart.

Rezerwa Federalna na wrześniowym posiedzeniu zdecydowała o utrzymaniu bez zmian realizowanego obecnie programu luzowania ilościowego, co zaskoczyło inwestorów, którzy spodziewali się rozpoczęcia ograniczania programu.

Amerykański Bank Centralny będzie tym samym dalej miesięcznie skupował obligacje skarbowe warte 45 mld USD oraz obligacje zabezpieczone hipotekami MBS warte 40 mld USD miesięcznie. Po decyzji Fed giełdy w USA wystrzeliły w górę i zanotowały nowe historyczne szczyty. (PAP)

mj/ osz/