Globalny wskaźnik apetytu na ryzyko w dół, wskaźnik dla EMU w górę - Lloyds

22-04-2013 14:20
22.04. Warszawa (PAP) - Globalny Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w ubiegłym tygodniu ponownie spadł, podczas gdy wskaźnik apetytu na ryzyko dla strefy euro (EURAI) po raz kolejny wzrósł.

"W ubiegłym tygodniu powtórzyła się sytuacja z wcześniejszego tygodnia, kiedy globalny wskaźnik apetytu na ryzyko (RAI) się obniżył, a jego odpowiednik dla strefy euro poprawił się" - napisano w poniedziałkowej nocie.

Jako czynniki obniżające RAI wskazano m.in. dane z Chin o PKB i produkcji przemysłowej oraz odczyt wskaźnika Empire State w USA. Do poprawy EURAI przyczyniła się, zdaniem ekonomistów Lloyds, poprawa sentymentu w związku z polepszeniem sytuacji na Cyprze oraz możliwość obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu EBC.

Ekonomiści Lloyds zaznaczają, że RAI znajduje się powyżej swojej średniej.

Poniżej tabela z częściami składowymi wskaźnika.

<PRE> Zmiana 1-tyg.Rynki akcji -0,39 Znacznie powyżej średniejObligacje rządowe 0,08 Znacznie powyżej średniejWaluty -0,20 Powyżej średniejObligacje przedsiębiorstw 0,16 Powyżej średniejGotówka -0,12 Powyżej średniejObligacje rynków wschodzących -0,11 Znacznie powyżej średniejSurowce -0,15 Poniżej średniej

RAI -0,10 Powyżej średniej

</PRE>

(PAP)

fdu/ gor/