Globalny wskaźnik apetytu na ryzyko w dół, wskaźnik dla EMU w górę - Lloyds

15-04-2013 18:41
15.04. Warszawa (PAP) - Globalny Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w ubiegłym tygodniu nieznacznie spadł, podczas gdy wskaźnik apetytu na ryzyko dla strefy euro (EURAI) wzrósł.

"W ubiegłym tygodniu globalny wskaźnik apetytu na ryzyko (RAI) nieznacznie się obniżył, a jego odpowiednik dla strefy euro kontynuował ostatnie wzrosty" - napisano w poniedziałkowej nocie.

"Większość komponentów RAI w ubiegłym tygodniu rosła, jednak przeważyły spadki w segmentach surowcowym i obligacji korporacyjnych" - dodano.

"Z drugiej strony EURAI, po porozumieniu w sprawie bail-out'u Cypru, rósł głównie dzięki wzrostom na giełdach i spadku spreadów peryferyjnych obligacji" - napisano.

Ekonomiści Lloyds zaznaczają, że RAI znajduje się powyżej swojej średniej.

Poniżej tabela z częściami składowymi wskaźnika.

<PRE> Zmiana 1-tyg.Rynki akcji 0,15 Znacznie powyżej średniejObligacje rządowe 0,08 Znacznie powyżej średniejWaluty 0,10 Powyżej średniejObligacje przedsiębiorstw -0,37 Powyżej średniejGotówka 0,02 Powyżej średniejObligacje rynków wschodzących 0,03 Znacznie powyżej średniejSurowce -0,08 Poniżej średniej

RAI -0,01 Powyżej średniej

</PRE>

(PAP)

fdu/ ana/