GENERALI PTE SA wybór biegłego rewidenta

25-04-2013 12:03
25.04. Warszawa (PAP) - GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Uprzejmie informujemy, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013r. podjęte zostały następujące uchwały

1) o wyznaczeniu spółki pod firmą Ernst & Young Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013,2) o wyznaczeniu spółki pod firmą Ernst & Young Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Generali Otwarty Fundusz Emerytalny za rok obrotowy 2013,3) o wyznaczeniu spółki pod firmą Ernst & Young Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny za rok obrotowy 2013.

kom abs/