Generali OFE informuje

13-05-2013 16:37
13.05. Warszawa (PAP) - Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego przewidzianego w §18 ust.4 w związku z §12 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U.z 2011 r., Nr 90 poz.520) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15 B informuje, iż na dzień wyceny 10 maja 2013 roku, dokonanej w dniu 13 maja 2013 roku, nastąpiło w sposób nieumyślny naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny poprzez naruszenie ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w art. 143 pkt.1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

kom abs/