FX i FI czekają na dane z amerykańskiego rynku pracy, możliwa większa zmienność

05-07-2013 09:43
05.07. Warszawa (PAP) - Rynki złotego i długu w piątek czekają na dane z amerykańskiego rynku pracy. Na rynku złotego po południu możliwa jest większa zmienność - oceniają analitycy.

W piątek w USA o 14.30 zostaną opublikowane dane na temat stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia w czerwcu.

"Zapowiedź kontynuacji ekspansywnej polityki przez EBC podtrzymała apetyt na polskie obligacje i złotego. Dziś oczekujemy stabilizacji po mocnym ruchu w dniu wczorajszym, choć zmienność może pojawić się w popołudniowym handlu po danych z USA. EURPLN kwotowany jest na poziomie 4,2750 z możliwym przedziałem wahań 4,26-4,28. W przypadku USD-PLN ograniczeniem spadku będzie 3,30, zaś górną barierę wyznaczy poziom 3,34" - napisano w porannym biuletynie Banku Pekao.

Również BRE Bank zwraca uwagę na możliwą zmienność w związku z danymi z amerykańskiego rynku pracy.

"Złoty mocniejszy, tym razem zadecydowały czynniki zewnętrzne w postaci konferencji EBC i zobowiązania do utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie przez dłuższy czas. Efektem osłabienie euro w niemal wszystkich istotnych parach walutowych, w tym również w stosunku do walut naszego regionu. W dłuższym okresie ta zmiana polityki może być korzystna zarówno dla złotego, jak i dla aktywów w nim denominowanych (dług), dziś jednak kurs złotego zdeterminowany będzie powrotem amerykańskich inwestorów i reakcją na dane z amerykańskiego rynku pracy" - napisano w raporcie BRE.

"Zmienność może być duża" - dodano.

Rynek długu również czeka na dane z USA.

"Dzisiaj rentowności kilka punktów bazowych wyżej w ślad za rynkami bazowymi, gdzie rentowności również wzrastają. Nic nowego w porównaniu do poprzednich dni - cały czas podążamy za rynkami bazowymi. Dzisiejsze +payrolle+ będą impulsem, żeby popchnąć rynek w jedną lub drugą stronę" - powiedział PAP Marek Kaczor, diler SPW w PKO BP.

Również Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca uwagę na dane z USA.

"Dzisiaj podobnie jak w przypadku rynku walutowego, kluczowe znaczenie będą miały dane z amerykańskiego rynku pracy. Wysoki wzrost zatrudnienia w USA połączony ze spadkiem poziomu bezrobocia będzie miał negatywne konsekwencje dla krajowego rynku długu. Najbardziej wrażliwy w tej kwestii będzie długi koniec krzywej" - napisano w biuletynie BGK.

<TAB> piątek czwartek czwartek 9.35 16.15 9.45

EUR/PLN 4,2823 4,2688 4,3155USD/PLN 3,3222 3,3065 3,3215EUR/USD 1,2891 1,2902 1,2993

OK0715 2,93 2,90 2,98PS0418 3,40 3,33 3,46DS1023 3,94 3,90 4,05</TAB>(PAP)

fdu/ pi/ jtt/