EUR/PLN na koniec '13 wyniesie 4,07; na koniec '14 3,92 - strategia '14-'17

01-10-2013 12:24
01.10. Warszawa (PAP) - Kurs EUR/PLN na koniec 2013 roku wyniesie 4,07, a na koniec 2014 3,92. Kurs USD/PLN na koniec 2013 roku wyniesie 3,14, a na koniec 2014 3,02 - wynika założeń makroekonomicznych przyjętych w Strategii zarządzania długiem 2014-2017.

<PRE>

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017

USD/PLN - na koniec roku* 3,14 3,02 2,95 2,92 2,92EUR/PLN - na koniec roku* 4,07 3,92 3,84 3,80 3,80

</PRE>

* przyjęte kursy walutowe uwzględniają rezerwę na wahania kursu walutowego.(PAP)

jba/ asa/