Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

07-10-2013 06:56
07.10. Warszawa (PAP) - W poprzednim tygodniu uwagę inwestorów przykuły odczyty PMI w regionie oraz dane o tureckiej inflacji. W rozpoczynającym się tygodniu ważne będą dane o produkcji przemysłowej w regionie, a także o inflacji w Czechach i na Węgrzech.

W poniedziałek opublikowane zostaną dane o czeskiej produkcji przemysłowej w sierpniu. Ekonomiści spodziewają się spadku o 1,3 proc. rdr po wzroście o 2,1 proc. w lipcu.

We wtorek rynek pozna dane o bezrobociu w Czechach, a także o produkcji przemysłowej na Węgrzech w sierpniu. Ekonomiści spodziewają się wzrostu produkcji o 1,5 proc. rdr wobec wzrostu o 2,5 proc. w lipcu. Także we wtorek dane o produkcji przemysłowej w Turcji.

W środę wrześniowe dane o inflacji podane zostaną w Czechach. Ekonomiści spodziewają się spadku do 1,2 proc. rdr z 1,3 proc. rdr w sierpniu.

W piątek będą upublicznione dane o CPI na Węgrzech za wrzesień. Ekonomiści spodziewają się stabilizacji na poziomie 1,3 proc. rdr. Także w piątek Turcja poda dane o deficycie C/A za sierpień i stopie bezrobocia w lipcu.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się o 0,50 proc. do 25,56 za euro, forint umocnił się o 0,60 proc. do 296,39 za euro, a turecka lira umocniła się o 1,83 proc. do 2,697 za euro. W tym czasie złoty umocnił się o 0,46 proc. do poziomu 4.2008 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 0,23 proc. do poziomu 961,99 pkt., węgierski BUX spadł o 0,67 proc. do poziomu 18.535,36 pkt. Turecki XU100 wzrósł o 1,92 proc. do 76.207,00 pkt., a WIG spadł o 0,43 proc. do poziomu 50.601,24 pkt.

---------------------

REGION

Wskaźnik PMI dla Czech we wrześniu obniżył się do 53,4 pkt. z 53,9 pkt. w sierpniu. Na Węgrzech wskaźnik wzrósł do 54,5 pkt. z 51,8 pkt. miesiąc wcześniej. Ekonomiści BNP Paribas zwracają uwagę na znaczną zmienność wskaźnika dla Węgier, który - w przeciwieństwie do PMI dla innych krajów - nie jest obliczany przez firmę Markit.

Wskaźnik dla Turcji wzrósł do 54,0 z 50,9 pkt. w sierpniu. Wskaźnik dla Polski wzrósł do 53,1 z 52,3 pkt.

"Wskaźniki PMI znacznie powyżej 50 punktów wskazują w kolejnych miesiącach na dynamikę produkcji przemysłowej ok. 5 proc. rdr, co wspiera prognozę trwającego ożywienia gospodarczego w regionie" - napisano w komentarzu BNP Paribas dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Także zdaniem Goldman Sachs wrześniowe odczyty wspierają scenariusz stopniowego ożywienia w II poł. 2013 r. w regionie EŚW dzięki silniejszemu popytowi zewnętrznemu.

---------------------

TURCJA

CPI W IX W DÓŁ DO 7,9 PROC. RDR

CPI w ujęciu rocznym w Turcji we wrześniu spadł do 7,88 proc. z 8,17 proc. w sierpniu, co analitycy ING przypisują efektom bazy. W ujęciu miesięcznym CPI wyniósł 0,8 proc. wobec oczekiwań rynku 0,6 proc.

Jak zwracają uwagę ekonomiści Bank of America/Merrill Lynch, turecka inflacja po wyłączeniu cen żywności, tytoniu, alkoholu i złota sięgnęła 7 proc. rdr wobec 5,4 proc. rdr w kwietniu, gdy zanotowała dołek.

"Pomimo nadziei, że inflacja zejdzie do celu banku centralnego 6,2 proc. na koniec roku, inflacja okazuje sie uporczywie wysoka i zapewne tak pozostanie" - napisano w komentarzu BofA/ML.

Trk Ekonomi Bankasi (TEB), bank związany z BNP Paribas, prognozuje, że na koniec roku inflacja wyniesie 7,5 proc. i zejdzie poniżej 7 proc. w pierwszych miesiącach 2014 r.

"Niemniej jednak rosnąca inflacja bazowa nie daje powodów do optymizmu w średnim okresie i bankowi centralnemu raczej nie uda się sprowadzić inflacji do celu 5 proc. na koniec 2014 r." - napisano w komentarzu TEB.

---------------------

WĘGRY

SPRZEDAŻ WZROSŁA MOCNIEJ OD OCZEKIWAŃ

Węgierska sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 1,5 proc. rdr wobec oczekiwań wzrostu o 0,8 proc. i po wzroście o 1,2 proc. w lipcu - podał węgierski urząd statystyczny (KSH).

ROCZNY DEFICYT PO II KW. '13 2,3 PROC. PKB

Deficyt sektora finansów publicznych na Węgrzech w ciągu czterech kwartałów kończących się 30 czerwca wyniósł 2,3 proc. PKB - wynika ze wstępnych szacunków węgierskiego urzędu statystycznego. Deficyt w 2012 r. wyniósł 2,1 proc. PKB. Cel na 2013 r. wynosi 2,7 proc. PKB.

W VII WZROSŁA NADWYŻKA W HANDLU ZAGRANICZNYM

W lipcu Węgry odnotowały 448 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym - podał węgierski urząd statystyczny. Eksport wzrósł o 7,4 proc. rdr do 6,7 mld euro, a import wzrósł o 6,4 proc. rdr do 6,3 mld euro.

W czerwcu nadwyżka wyniosła 421,6 mln euro.

---------------------

CZECHY

SPRZEDAŻ W VIII SPADŁA RDR MNIEJ NIŻ OCZEKIWANO

Czeska sprzedaż detaliczna w sierpniu spadła o 0,3 proc. rdr podczas gdy konsensus przewidywał spadek rzędu 1 proc. rdr.

Ekonomiści BNP Paribas w komentarzu zwracają uwagę, że główną przyczyną spadku była mniejsza liczba dni roboczych.

"Jesteśmy stosunkowo optymistyczni jeśli chodzi o perspektywy wydatków, gdyz solidny wzrost wskaźników wyprzedzających sugeruje, że spożycie gospodarstw domowych w trakcie kilku kolejnych miesięcy stopniowo będzie się poprawiać" - napisano w komentarzu BNP.

---------------------

RUMUNIA

STOPY PROC. W DÓŁ O 25 PB

Rumuński bank centralny, zgodnie z oczekiwaniami, obniżył stopy procentowe o 25 pb do 4,25 proc. Łączna skala obniżek w cyklu wynosi 100 pb.

Ekonomiści ING spodziewają się obniżek o dalsze 50 pb oraz obniżek stopy rezerwy obowiązkowej.

(PAP)

fdu/