Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

29-07-2013 08:42
29.07. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu uwaga inwestorów przeniesie się z działań węgierskich i tureckich władz pieniężnych na czeski bank centralny. W poprzednim tygodniu Węgry obniżyły stopy procentowe, a turecki bank centralny podniósł górny poziom pasma stóp procentowych.

We wtorek ogłoszone zostaną dane o bezrobociu na Węgrzech oraz kwartalny raport o inflacji tureckiego banku centralnego.

W środę inwestorzy poznają dane o tureckim handlu zagranicznym za czerwiec.

W czwartek nastąpi publikacja odczytów PMI dla gospodarek regionu oraz posiedzenie czeskiego banku centralnego.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się o 0,12 proc. do poziomu 25,9190 za euro, zaś forint osłabił o 0,47 proc. do poziomu 297,14 za euro, a turecka lira straciła 1,30 proc. spadając do 2,5542 za euro. W tym czasie złoty umocnił się o 0,16 proc. do poziomu 4,2290 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 3,21 proc. do poziomu 912,45 pkt., węgierski BUX wzrósł o 1,21 proc. do 18.467,76 poziomu pkt. Turecki XU100 spadł o 4,37 proc. do 72.555,00 pkt., a WIG spadł o 0,30 proc. do poziomu 46.258,91 pkt.

---------------------WĘGRY

OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH, ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI

Bank centralny na Węgrzech obniżył we wtorek stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa wynosi po tej obniżce 4,00 proc. Ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy spodziewali się właśnie obniżki w takiej skali. Węgierski bank centralny rozpoczął cykl obniżek stóp procentowych w sierpniu 2012 r. i od tamtego czasu co miesiąc tnie główną stopę o 25 pb.

Z zapowiedzi prezesa banku Gyorgy'a Matolcsy'ego wynika, że dalsze cięcie stóp procentowych może następować w mniejszej skali (np. 10 pb), a węgierski bank zamierza przedstawiać swoje oczekiwania dotyczące ewentualnej korekty stóp. Cykl luzowania może zakończyć się na poziomie 3-3,5 proc.

"W porównaniu z oczekiwaniami rynkowymi uważamy, że bank centralny przekazał raczej +gołębią+ wiadomość. Utrzymujemy nasze długoterminowe prognozy, że stopy będą obniżane do 3,5 proc.(...) Prawdopodobne mniejsze tempo obniżek sugeruje, że bank nie osiągnie 3,50 proc. do września (nasza poprzednia prognoza), ale jest możliwe osiągnięcie go pod koniec IV kwartału, w grudniu" - napisali w komentarzu do decyzji analitycy Morgan Stanley.

Również bank BNP Paribas biorąc pod uwagę zapowiedź ograniczenia tempa cięcia stóp prognozuje, że na koniec roku główna stopa węgierskiego banku spadnie do 3,15 proc.

"W oparciu o tę informację prognozujemy teraz stopę repo na poziomie 3,15 proc., czyli w ustalonym przedziale, ale bliżej 3 proc. przed końcem roku" - napisał w komentarzu Michał Dybuła, ekonomista BNP Paribas.

KREDYTY WALUTOWE MUSZĄ ZOSTAĆ "WYPLENIONE", ALE NA RAZIE NIE MA PLANU ICH RESTRUKTURYZACJI

Wbrew oczekiwaniom, po środowym posiedzeniu rząd węgierski nie podał do wiadomości konkretnych propozycji działań związanych z planowaną restrukturyzacją kredytów walutowych.

Minister gospodarki narodowej Węgier, Mihaly Varga, stwierdził po posiedzeniu, że "kredyty hipoteczne denominowane w obcych walutach" muszą zostać "wyplenione" z systemu bankowego oraz iż "osoby, które zaciągnęły pożyczkę w forincie, nie powinny być w gorszej sytuacji niż ci, którzy zdecydowali się na kredyt walutowy".

"W naszej interpretacji, pierwsza część wypowiedzi może oznaczać duży krok (być może zamianę wszystkich kredytów hipotecznych denominowanych w obcych walutach na pożyczki w forincie), natomiast ta druga wskazuje na działania mniej drastyczne, niż się wcześniej obawiano" - napisano w komentarzu Erste.

W ocenie analityków Erste jest jednak za wcześnie na formułowanie ostatecznych konkluzji.

"Wciąż uważamy, że jest za wcześnie na wyciąganie jednoznacznych wniosków z tego, co wiemy dotychczas. Węgierski rynek FX oraz FI mogą pozostać zmienne w nadchodzących tygodniach" - napisano.

W piątek premier Viktor Orban poinformował, że rząd znajdzie rozwiązanie, które nie będzie przypominało "blitzkriegu" z 2011 r., kiedy to banki zostały zmuszone do poniesienia strat na kredytach w walutach obcych.

"Chcemy znaleźć rozwiązanie, które pomoże potrzebującym, ale nie zniszczy systemu finansowego" - powiedział Orban w publicznym radiu.

Z kolei minister Mihaly Varga poinformował w piątek, że rząd, próbując ulżyć zadłużonym w walutach obcych, będzie brał pod uwagę skutki rozwiązań dla rynku forinta i węgierskich obligacji.

17 i 18 lipca rząd węgierski podał do wiadomości, że planuje ulżyć kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w obcych walutach, w związku z dużym osłabieniem węgierskiego forinta od czasu powstania tego typu kredytów.

PREMIER ORBAN CHCE PODNIEŚĆ VAT NA DOBRA LUKSUSOWE

W piątek premier Węgier Viktor Orban zasygnalizował, że chce jeszcze raz podjąć próbę podwyższenia stawki VAT na dobra luksusowe, pomimo że Komisja Europejska już raz odrzuciła taką propozycję w 2011 r. Jego zdaniem 30-35 proc. "podatek luksusowy" uczyniłby obecny system podatkowy bardziej "sprawiedliwym".

---------------------TURCJA

BANK CENTRALNY PODNIÓSŁ GÓRNĄ GRANICĘ KORYTARZA STÓP, DO 7,25 PROC.

CBRT podwyższył we wtorek stopę oprocentowania kredytu o 75 pb do poziomu 7,25 proc., pozostawiając stopę referencyjną na poziomie 4,50 proc.

"CBRT w końcu uznał konieczność podwyższenia stóp procentowych w związku z pogarszającymi się oczekiwaniami inflacyjnymi oraz wysokim wzrostem liczby kredytów" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"Turecka lira zyska na tej zmianie, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że dalsza deprecjacja waluty zostanie ograniczona przez dodatkową podwyżkę stóp procentowych" - dodano.

W ocenie analityków Erste kierunek polityki pieniężnej CBRT w przyszłości będzie zależał od stanowiska Fed'u.

"Pojawienie się potrzeby dalszego zacieśniania będzie zależało przede wszystkim od polityki Fed'u, która z kolei kształtowała się będzie w oparciu o dane makro" - napisano w komentarzu.

POGORSZENIE NASTROJÓW PRZEDSIĘBIORCÓW

W czerwcu koniunktura w tureckim biznesie (dostosowana sezonowo) spadła o 2 proc. mdm, podczas gdy użycie mocy produkcyjnych po dostosowaniu sezonowym mdm nie zmieniło się i wyniosło 74,9 proc.

---------------------CZECHY

PKB W '13 SPADNIE O 1,5 PROC., W '14 WZROŚNIE O 0,8 PROC. - CZESKI MF

Według czeskiego ministerstwa finansów krajowe PKB w 2013 r. skurczy się o 1,5 proc. rdr, po czym wzrośnie o 0,8 proc. rdr w 2014 r.

"Oczekujemy, że gospodarka poradzi sobie lepiej niż prognozuje ministerstwo, ze spadkiem PKB wynoszącym 1,2 proc. rdr w 2013, po którym nastąpi wzrost wynoszący 1,6 proc. rdr w 2014. Nasza prognoza jest oparta na stopniowym wzmacnianiu się popytu zewnętrznego, który powinien być głównym motorem napędowym czeskiej gospodarki w nadchodzących miesiącach" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

(PAP)

kba/ ost/ fdu/ asa/