Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

15-07-2013 08:36
15.07. Warszawa (PAP) - W poprzednim tygodniu uwagę inwestorów przykuł turecki bank centralny, próbując poprzez interwencje zapobiec osłabianiu się liry. Istotne były też odczyty CPI w Czechach i na Węgrzech, gdzie na wzrost inflacji wpłynęły głównie ceny żywności. Rozpoczynający się tydzień nie przynosi istotnych danych.

W poniedziałek podany zostanie poziom stopy bezrobocia w Turcji po kwietniu.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 0,12 proc. do poziomu 25,9954 za euro, forint umocnił się o 1,31 proc. do poziomu 292,05 za euro, a turecka lira osłabiła się o 1,18 proc. do poziomu 2,5550 za euro. W tym czasie złoty umocnił się o 0,10 proc. do poziomu 4,2989 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 2,98 proc., do poziomu 899,41 pkt., węgierski BUX wzrósł o 3,38 proc., do poziomu 19.531,80 pkt. Turecki XU100 wzrósł o 1,11 proc., do poziomu 73.921,95 pkt., WIG wzrósł o 2,31 proc., do poziomu 46.115,78 pkt.---------------------

TURCJA

CBRT INTERWENIUJE NA FX CHCĄC UMOCNIĆ TRY, EKONOMIŚCI WĄTPIĄ W SKUTECZNOŚĆ INTERWENCJI

W ubiegłym tygodniu turecki bank centralny interweniował na rynku walutowym w celu obrony tureckiej liry. W środę bank sprzedał 2,3 mld USD i była to największa do tej pory interwencja CBRT na rynku walutowym. Tydzień wcześniej bank sprzedał dolary w kwocie 0,9 mld USD.

Ekonomiści spodziewają się, że interwencje nie spowodują umocnienia się tureckiej waluty.

"(...) turecka lira prawdopodobnie zanotuje kolejne spadki w następnym roku. (...) przesunęliśmy naszą prognozę na koniec 2013 r. do 2,00/USD" - napisano w komentarzu Capital Economics.

"Oczekujemy, że ostatecznie przeważy presja rynkowa - szczególnie biorąc pod uwagę niewielki rozmiar rezerw walutowych w Turcji" - dodano.

Analitycy Bank of America/Merrill Lynch również negatywnie oceniają skuteczność interwencji w dłuższej perspektywie.

"Nie oczekujemy stabilizacji tureckiej liry, dopóki CBRT nie zacznie sygnalizować możliwości podwyżki stóp procentowych" - napisano w komentarzu BofA/ML.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W V WZROSŁA O 1 PROC. RDR, SŁABIEJ OD PROGNOZ

W maju dostosowana o dni robocze produkcja przemysłowa w Turcji wzrosła o 1,0 proc. rdr wobec konsensusu rynkowego wynoszącego 3 proc. Po dostosowaniu sezonowym produkcja spadła w maju o 0,6 proc. mdm.

"Po mocnym starcie w II kw., odczyt produkcji przemysłowej w maju rozczarował. Na dodatek niesłabnące obawy przed ograniczaniem przez Fed programu QE3, niemrawy popyt zewnętrzny oraz znaczące pogorszenie nastrojów konsumenckich zwiększają ryzyko korekty w dół naszych prognoz dotyczących wzrostu. Mimo tego, na obecnym etapie podtrzymujemy prognozę wzrostu PKB w 2013 o 3,5 proc." - napisano w komentarzu BNP Paribas.

WZROST DEFICYTU C/A W MAJU

Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 7,5 mld USD wobec oczekiwań 6,6 mld USD. 12-miesięczny deficyt wzrósł do 53,6 mld USD (6,5 proc PKB) z 51,4 mld (6,2 proc. PKB) w maju.

W ocenie ING za deficyt większy od oczekiwań odpowiadają głównie transfery zysków firm zagranicznych.

W podobnym duchu wypowiadają się ekonomiści Erste.

"Wzrost deficytu w maju przekroczył oczekiwania głównie ze względu na solidne transfery dywidend za granicę" - napisano w raporcie Erste.

"Na chwilę obecną podtrzymujemy prognozę deficytu w 2013 r. w wysokości 56 mld USD, z oczywistym ryzykiem większego deficyty" - dodano.

PARLAMENT PRZEDEFINIOWAŁ ROLĘ I ZADANIA SIŁ ZBROJNYCH

Turecki parlament w ubiegłym tygodniu wprowadził zmiany do przepisów określających rolę sił zbrojnych. W przeszłości generałowie powoływali się na te przepisy jako podstawę do interweniowania w politykę.

Dotychczasowy zapis, mówiący o tym, że wojsko ma "czuwać nad Republiką Turcji i strzec jej", zastąpiono sformułowaniem stanowiącym, że obowiązkiem wojska jest "obrona narodu tureckiego przed zewnętrznymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami". Armia ma także utrzymywać i umacniać potęgę militarną, zapewniającą, że siły zbrojne będą czynnikiem odstraszania.

---------------------

WĘGRY

INFLACJA CPI W VI WYNIOSŁA 1,9 PROC. RDR

Na Węgrzech wskaźnik inflacji CPI w czerwcu wyniósł 1,9 proc. rdr z 1,8 proc. rdr w maju, wobec oczekiwań ekonomistów na poziomie 1,8 proc. rdr. W ujęciu miesięcznym CPI wyniósł o 0,2 proc.

"(...) najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na ruch wskaźnika w górę, był wzrost cen żywności o 4,1 proc. rdr" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"Uważamy, że w ciągu najbliższych miesięcy, inflacja CPI na Węgrzech pozostanie generalnie niezmienna, oscylując w okolicy 2 proc. rdr" - dodano.

Analitycy Erste oceniają, że utrzymująca się poniżej celu inflacja stworzy miejsce do dalszego zmniejszania kosztu pieniądza.

"W związku z tym, że przeciętna roczna stopa inflacji może utrzymywać się istotnie poniżej celu w wysokości 3 proc., powstaje miejsce do kontynuacji cyklu redukcji stopy procentowej" - napisano w komentarzu Erste.

"Oczekiwana jest obniżka stopy procentowej do 4 proc. na kolejnym posiedzeniu decyzyjnym rady monetarnej (które odbędzie się 23 lipca)" - dodano.

Ze względu na dużą zmienność rynku krajowego oraz wysokie zadłużenie państwa w walutach zagranicznych analitycy Erste oceniają, że spodziewana obniżka stopy procentowej będzie ostatnią w tym roku.

NADWYŻKA W HANDLU W V MNIEJSZA MDM I RDR

Węgry w maju zanotowały nadwyżkę handlową w wysokości 653,2 mln euro - wynika ze wstępnych szacunków lokalnego urzędu statystycznego. W kwietniu nadwyżka wyniosła 717,4 mln, a rok temu 729,2 mln euro, co oznacza spadek rdr o 1,9 proc.

"(...) obecne wyhamowanie w dynamice produkcji przemysłowej i handlu jest prawdopodobnie zjawiskiem tymczasowym, ponieważ w II poł. 2013 r. oczekujemy ekspansji obu sektorów w związku ze spodziewanym przyspieszeniem w aktywności gospodarczej na kontynencie" - napisano w komentarzu ING.

DEFICYT BUDŻETU PO MAJU SIĘGNĄŁ 82 PROC. ROCZNEGO PLANU

Deficyt budżetowy po maju wyniósł 721,7 mld forintów, wobec 559,4 mld forintów po kwietniu i sięgnął 82 proc. rocznego planu na poziomie 879 mld forintów.

W ocenie banku ING dane te są "raczej obiecujące".

"Dane pokazują, że tegoroczny budżet wciąż jest na dobrej drodze, by zrealizować cele, choć ryzyka dla wykonania nie zniknęły" - napisano w komentarzu ING.

Rząd Węgier planuje, że w 2013 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,7 proc. PKB.

RZĄD PODWYŻSZY PENSJE NAUCZYCIELI O 34 PROC.

Rząd Węgier podwyższy od września pensje 150 tysięcy nauczycieli średnio o 34 procent i będzie corocznie zwiększać ich pobory aż do roku 2017 - poinformował w ubiegłym tygodniu minister do spraw zasobów ludzkich Zoltan Balog.

Posunięcie to może pomóc kierowanej przez premiera Viktora Orbana partii Fidesz w umocnieniu jej przodowania w sondażach przed wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć kwietniu lub maju przyszłego roku

---------------------

CZECHY

CPI W VI ZA SPRAWĄ ŻYWNOŚCI POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

W Czechach wskaźnik inflacji CPI wyniósł w czerwcu 1,6 proc rdr i 0,4 proc. mdm. Ekonomiści spodziewali się, że CPI wyniósł 1,3 proc. rdr, tyle samo, ile w maju.

"Uważamy, że inflacja pozostanie stabilna w nadchodzących miesiącach, wahając się w okolicach 1,5 proc. rdr" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"Podwyżka wskaźnika była wywołana przede wszystkim przez mocny wzrost cen żywności, o 6,3 proc. w ujęciu rocznym" - dodano.

W ocenie Erste odczyt CPI "minimalnie obniża" prawdopodobieństwo interwencji czeskiego banku centralnego na rynku walutowym, ale ryzyko nadal istnieje.

"Wzrost w ujęciu miesięcznym wynika głównie z cen żywności, ale były również podwyżki cen paliw. Jednak inflacja popytowa pozostała ujemna, a inflacja brana pod uwagę przy prowadzeniu polityki pieniężnej poniżej 1 proc., czyli niższego poziomu odchyleń od celu, dlatego ryzyko interwencji na FX się utrzymuje" - napisano w komentarzu Erste.

Erste jednak w scenariuszu bazowym nie przewiduje interwencji na rynku walutowym osłabiających koronę.

W MAJU SPADEK PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ RDR

Produkcja przemysłowa w Czechach spadła w maju 2,2 proc. rdr wobec oczekiwań spadku o 2,0 proc. rdr. W ujęciu miesięcznym produkcja po dostosowaniu sezonowym zwiększyła się o 0,7 proc.

W komentarzu UniCredit napisano, że co prawda dane są "delikatnie rozczarowujące", ale sytuacja nie wygląda tak źle, jeśli weźmie się pod uwagę, że główną przyczyną spadku był ubytek w górnictwie rzędu 15 proc., a nie przemysł fabryczny.

Z kolei w biuletynie Erste Group podkreślono pozytywny wydźwięk danych w ujęciu miesięcznym.

"Produkcja przemysłowa była najwyraźniej motorem napędowym wzrostu w II kw. 2013 r." - napisano w komentarzu Erste.

"Odczyt jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, które zakładają przyspieszenie gospodarki w II poł. 2013 r." - dodano.

IMPORT W MAJU SPADŁ RDR MOCNIEJ NIŻ EKSPORT

W maju zanotowano nadwyżkę w bilansie handlowym Czech wynoszącą 28,79 mld CZK. W ujęciu rocznym eksport spadł o 0,8 proc., a import o 3,7 proc.

"Chcielibyśmy podkreślić, że nadwyżka za kwiecień i maj przekroczyła już bazę z zeszłego roku o 15 mld CZK, co zwiększa szanse powrotu PKB na ścieżkę wzrostu" - napisano w komentarzu UniCredit.

NADWYŻKA BILANSU PŁATNICZEGO W MAJU SPADŁA DO 1,94 MLD KORON

Nadwyżka w bilansie płatniczym Czech w maju wyniosła 1,94 mld koron wobec nadwyżki 4,17 mld koron w kwietniu. Ekonomiści spodziewali się deficytu 9,3 mld koron.

STOPA BEZROBOCIA W VI W DÓŁ

Stopa bezrobocia w Czechach w czerwcu spadła do 7,3 proc. z 7,5 proc. w maju. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany.

"Spadek był spowodowany czynnikami sezonowymi i nie uważamy, by niższy wskaźnik w istotny sposób zmieniał sytuację. Podtrzymujemy nasze przewidywania, że rynek pracy w Czechach pozostanie w zapaści z powodu przedłużającej się recesji" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

PREZYDENT MIANOWAŁ NOWY RZĄD

Czeski prezydent Milosz Zeman mianował w środę ponadpartyjny rząd ekspertów z 52-letnim ekonomistą Jirzim Rusnokiem jako premierem.

Zeman zdecydował się na ten krok pomimo braku akceptacji ze strony większości deputowanych do Izby Poselskiej. Dlatego nie jest jasne, czy rząd zostanie zatwierdzony przez Izbę. Głosowanie w tej sprawie musi się odbyć w ciągu miesiąca.

Poprzedni premier Petr Neczas zrezygnował w czerwcu ze stanowiska w związku z aferą korupcyjną z udziałem jego najbliższych współpracowników i obecnie sam jest objęty śledztwem.

---------------------

RUMUNIA

GAZ ŁUPKOWY I KOPALNIE ZŁOTA PRIORYTETAMI RZĄDU

Premier Rumunii Victor Ponta przedstawił w czwartek "narodowy plan inwestycji strategicznych", który ma na celu eksploatację gazu łupkowego oraz rozwój kopalni złota. Ma to doprowadzić do utworzenia 50 tys. miejsc pracy do końca 2013 roku.

---------------------

BUŁGARIA

TRWAJĄ PROTESTY ANTYRZĄDOWE

Antyrządowe protesty trwają w Bułgarii już cały miesiąc. W niedzielę kilka tysięcy osób ponownie zebrało się w Sofii przed siedzibą rządu, by rozpocząć marsz, kończący się kilkugodzinną blokadą jednego z najważniejszych skrzyżowań w centrum stolicy.

31 dni po pierwszym proteście, który odbył się 14 czerwca, nie było ani dnia bez demonstracji. Uczestniczyło w nich od kilkuset osób do kilkudziesięciu tysięcy. Rozpoczęły się jako spontaniczny protest przeciwko mianowaniu kontrowersyjnego polityka i magnata medialnego na szefa agencji bezpieczeństwa narodowego. Kilka dni później przekształciły się w antyrządowe demonstracje z żądaniami natychmiastowej dymisji gabinetu, przedterminowych wyborów i usunięcia oligarchii od władzy.

Od trzech tygodni w Bułgarii odbywają się też wiece prorządowe, ale uczestniczy w nich znacznie mniej ludzi niż w demonstracjach antyrządowych.

Sytuacja polityczna pozostaje napięta, parlament jest okrążony przez gwiżdżących demonstrantów, rząd czuje się zmuszony reagować na protesty w każdej konkretnej sprawie. Kilka kontrowersyjnych nominacji odwołano prawie natychmiast po negatywnej reakcji ulicy. (PAP)

fdu/ ost/ jtt/ ana/