Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

29-04-2013 08:52
29.04. Warszawa (PAP/int.) - W rozpoczynającym się tygodniu uwaga inwestorów skupi się na Czechach, gdzie bank centralny ogłosi swoją decyzję. Powszechnie oczekuje się, że stopy pozostaną bez zmian. W ubiegłym tygodniu głównym wydarzeniem była decyzja węgierskiego banku centralnego o obniżeniu stóp proc. o 25 pb.

We wtorek w Turcji zostanie opublikowany raport banku centralnego o inflacji oraz dane o bilansie handlowym za marzec.

W czwartek decyzję ogłosi czeski bank centralny (CNB). Oczekuje się, że główna stopa procentowa pozostanie bez zmian, na poziomie 0,05 proc. Opublikowana zostanie także nowa projekcja inflacji.

W piątek zostaną opublikowane dane o inflacji w Turcji za kwiecień. Bank of America/Merrill Lynch spodziewa się, że CPI w kwietniu spadł do 6,8 proc. rdr wobec 7,3 proc. rdr w marcu, a w ujęciu miesięcznym wyniósł 1 proc.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się o 0,44 proc. do poziomu 25,7291 za euro, forint osłabił się o 1,3 proc. do poziomu 302,45 za euro, a turecka lira umocniła się względem euro o 0,32 proc. do 2,3416 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 1,32 proc. do poziomu 4,1592 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 1,80 proc. do 958,48 pkt., węgierski BUX spadł 1,48 proc. do 17860 pkt., a turecki XU100 wzrósł o 2,19 proc. do 851112,29 pkt. WIG w tym czasie wzrósł o 0,50 proc. do 43665,21 pkt.

---------------------

CZECHY

W '12 DEFICYT WZRÓSŁ, MF SYGNALIZUJE MOŻLIWOŚĆ WSTRZYMANIA KONSOLIDACJI FISKALNEJ

Minister finansów Miroslav Kalousek ocenił, że Czechy mogą sobie pozwolić na czasowe zatrzymanie konsolidacji fiskalnej, by wesprzeć ożywienie gospodarki.

W ocenie Royal Bank of Scotlad słowa Kalouska zmniejszają prawdopodobieństwo dalszego łagodzenia polityki pieniężnej poprzez interwencje CNB na rynku walutowym osłabiające koronę.

"Prowzrostowe działania rządu wspierające gospodarki zdejmą presję z banku centralnego" - napisano w komentarzu RBS.

RBS rekomenduje zajęcie krótkiej pozycji na EURCZK, przewidując umocnienie korony do poziomu 25,6 za euro, argumentując, że "proaktywne działania rządu powinny być pozytywnie odebrane przez rynek".

Z danych Eurostatu wynika, że deficyt sektora finansów publicznych wzrósł w 2012 r. do 4,4 proc. PKB wobec 3,3 proc. PKB w 2011 r. Przychody budżetu wzrosły do 40,1 proc. PKB w wobec 39,8 proc. PKB rok wcześniej, a wydatki wzrosły do 44,5 proc. PKB wobec 43,0 proc. w 2011 r.

STOPY PROC. NA NIEMAL ZEROWYM POZIOMIE PRZEZ DŁUGI CZAS - PREZES CNB

Zdaniem prezesa CNB Miroslava Singera, czeska gospodarka "idzie po cyklicznym dnie", a stopy procentowe w Czechach pozostaną na poziomie "technicznego zera" (0,05 proc.) przez długi czas.

CNB PODZIELONY W SPRAWIE INTERWENCJI NA FX

Wiceprezes CNB Vladimir Tomasik ocenił, że nowe ryzyka antyinflacyjne równoważą efekt słabszej korony, dlatego interwencje na rynku walutowym wciąż są właściwym narzędziem polityki pieniężnej. Z kolei Pavel Rezabek i Eva Zamrazilová z zarządu CNB wypowiadali się przeciwko interwencjom w obecnej sytuacji.

KONIUNKTURA W IV POGORSZYŁA SIĘ

Kwietniowe wskaźniki koniunktury publikowane przez czeski urząd statystyczny obniżyły się w każdej kategorii. Nastroje w przemyśle są najgorsze od czterech lat.

ZA WCZEŚNIE NA PODAWANIE DATY PRZYJĘCIA EURO - PREMIER

Premier Czech Petr Necas ocenił, że obecnie podanie daty przystąpienia Czech do strefy euro byłoby błędne, gdyż sytuacja w strefie euro jest bardzo dynamiczna.

----------------------

WĘGRY

STOPY W DÓŁ O 25 PB

Węgierski bank centralny (NBH) obniżył w kwietniu stopy procentowe o 25 pb. Główna stopa wynosi 4,75 proc. Obniżka była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.

Ekonomiści spodziewają się, że cykl obniżek o 25 pb będzie trwał aż do poziomu 4,0 proc.

"Spodziewamy się, że po trzech kolejnych obniżkach o 25 pb, cykl zakończy się na poziomie 4,0 proc., choć rynek wycenia dodatkowe dwie obniżki do poziomu 3,5 proc. na koniec cyklu" - napisano w komentarzu banku OTP.

"Cykl łagodzenia zapewne będzie trwał przez co najmniej trzy kolejne miesiące, do 4,0 proc., choć istnieje ryzyko dalszych cięć" - napisano w komentarzu UniCredit.

Także BNP Paribas, Erste Group i Nomura spodziewają się, że na koniec cyklu główna stopa procentowa na Węgrzech wyniesie 4,0 proc.

Capital Economics ocenia, że "obawy o osłabienie waluty powstrzymają NBH przed agresywniejszym luzowaniem polityki".

W ocenie Bank of America/Merrill Lynch wydźwięk komunikatu nie jest bardziej gołębi od poprzednich, co sugeruje, że NBH "zapewne będzie w kolejnych miesiącach dokonywał kolejnych kroków o 25 pb".

BEZROBOCIE W GÓRĘ

Stopa bezrobocia w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosła 11,8 proc. wobec 11,6 proc. w okresie od grudnia 2012 do lutego 2013 r. W analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wyniosła 11,7 proc. Bank OTP ocenia jednak, że szczyt bezrobocie osiągnęło w lutym, a w marcu w ujęciu miesięcznym obniżyło się.

Węgierski urząd statystyczny nie podaje danych miesięcznych, argumentując, że dane oparte o trzymiesięczne średnie charakteryzują się mniejszą zmiennością.

WSKAŹNIK GKI W DÓŁ

Syntetyczny wskaźnik nastrojów GKI w kwietniu obniżył się po raz pierwszy od sześciu miesięcy, spadając poniżej poziomu z grudnia 2012 r. Największy spadek zanotowano w przemyśle.

Zdaniem UniCredit wskaźniki GKI "znacznie lepiej śledzą PKB niż PMI", a słaby odczyt "źle wróży wzrostowi i sferze fiskalnej".

DEFICYT FISKALNY 1,9 PROC. PKB W '12

Z danych Eurostat wynika, że deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. wyniósł 1,9 proc. PKB wobec nadwyżki 4,3 proc. PKB w 2011 r. Udział wydatków rządowych w PKB obniżył się trzeci rok z rzędu do 48,5 proc., a dochody wyniosły 46,5 proc. PKB. Relacja długu publicznego do PKB obniżyła się do 79,2 proc. z 81,4 proc.

----------------------

TURCJA

W IV WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH W GÓRĘ, NASTROJE W DÓŁ

Wykorzystanie mocy produkcyjnych, po dostosowaniu sezonowym, w kwietniu wyniosło 74,3 proc. Ekonomiści ING wskazują, że wykorzystanie mocy jest w trendzie rosnącym od stycznia, kiedy zanotowano ostatni spadek do 73,1 proc. (najniższego poziomu od września 2010 r.).

Z kolei nastroje wśród przedsiębiorstw w kwietniu pogorszyły się o 3,4 proc. w stosunku do marca, w wyniku słabych zamówień i pogarszających się oczekiwań odnośnie produkcji.

MINUTES ZA IV SYGNALIZUJĄ STABILIZACJĘ STÓP PROC. - BOFA/ML"Sądzimy, że CBT jest obecnie zadowolony z obecnego poziomu stóp i korytarza i reagowałby na wzrost napływów kapitału poprzez obniżenie kosztu finansowania w TRY i poprzez obniżenie przedziałów korytarza stóp ON nim rozważyłby dalsze obniżki" - napisano w komentarzu Bank of America/Merrill Lynch do zapisu dyskusji na kwietniowym posiedzeniu, na którym zarówno główna stopa procentowa, jak i pasma korytarza stóp overnight zostały obniżone o 50 pb.

BofA/ML prognozuje, że CPI na koniec roku wyniesie 8 proc. rdr, wobec konsensusu rynkowego 6,7 proc. rdr i prognozy banku centralnego (CBT) 5,3 proc. rdr.(PAP)

fdu/ gor/