Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

11-02-2013 08:30
11.02. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu uwaga inwestorów skupi się na danych o czeskim i węgierskim PKB. W poprzednim tygodniu czeski bank centralny utrzymał stopy procentowe na bliskim zera poziomie, a z komentarzy prezesa banku wynika, że perspektywa interwencji na rynku walutowym oddaliła się.

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ TYDZIEŃ

W poniedziałek zostaną podane dane o inflacji w Czechach w styczniu. Ekonomiści spodziewają się spadku CPI do 2,1 proc. rdr wobec 2,4 proc. w grudniu 2012 r.

We wtorek zostaną podane dane o bilansie płatniczym Czech. Konsensus ekonomistów spodziewa się deficytu 12,7 mld koron.

W środę zostanie opublikowany zapis dyskusji na styczniowym posiedzeniu banku centralnego, na którym obniżono stopy procentowe o 25 pb. Także w środę zostaną podane dane o tureckim bilansie płatniczym w grudniu. Ekonomiści spodziewają się deficytu 5,4 mld dolarów wobec 4,8 mld w poprzednim miesiącu.

W czwartek zostaną podane dane o czeskim i węgierskim PKB za IV kw. 2012 r. Ekonomiści spodziewają się spadku o 1,7 proc. rdr w Czechach i o 1,9 proc. rdr na Węgrzech. Także w czwartek zostanie podany odczyt CPI za styczeń na Węgrzech. Ekonomiści spodziewają się spadku od 3,9 proc. rdr wobec 5,0 proc. w grudniu.

W piątek zostaną podane dane o bezrobociu w Turcji za listopad, a także opublikowany zostanie zapis dyskusji na lutowym posiedzeniu czeskiego banku centralnego oraz pełny raport o inflacji.

----------------------

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się o 1,75 proc. do poziomu 25,33 za euro, forint umocnił się o 0,54 proc. do poziomu 290,78 za euro, a turecka lira umocniła się względem euro o 0,56 proc. do 2,36. W tym czasie złoty umocnił się o 0,48 proc. do poziomu 4,14 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu tygodnia spadł o 2,23 proc. do 994,13 pkt., węgierski BUX spadł o 1,73 proc. do 19.023,39 pkt., a turecki XU100 spadł o 1,92 proc. do 75.683,99 pkt. WIG w tym czasie spadł o 0,43 proc. do 46.741,54 pkt.

----------------------

CZECHY

STOPY PROCENTOWE BEZ ZMIAN, PERSPEKTYWA INTERWENCJI NA FX ODDALA SIĘ

Czeski Bank Centralny (CNB) pozostawił stopę repo na poziomie "technicznego zero" 0,05 proc. Prezes banku Miroslav Singer ocenił, że warunki monetarne poprzez kanał walutowy stały się łagodniejsze, więc dalsze luzowanie pieniężne może być mniej pilne.

Zdaniem Royal Bank of Scotland słowa Singera wskazują, że interwencji na rynku by osłabić koronę "już nie ma w kartach".

"Groźba interwencji osłabiała koronę w ciągu poprzednich miesięcy. Skutek udanej werbalnej interwencji teraz zapewne zostanie odwrócony" - napisano w komentarzu RBS.

W opinii Erste Banku "spekulacje odnośnie interwencji CNB na FX w najbliższych tygodniach przycichną, ale temat interwencji jednak jeszcze nie umarł".

Z kolei Capital Economics ocenia, że niekonwencjonalne działania w czeskiej polityce pieniężnej "w dalszej części roku wciąż są możliwe". Natomiast UniCredit nie spodziewa się interwencji tak długo, jak kurs korony znajduje się powyżej 25 za euro.

"Kluczowe dla dalszych ruchów CNB będzie to, czy nastawienie rynku nie odwróci się w stronę drugiego ekstremum. Na tę chwilę oceniamy, że powyżej poziomu 25 za euro interwencji nie będzie, ale spadek poniżej tego poziomu może ożywić aktywność CNB" - napisano w komentarzu UniCredit.

Bank centralny Czech obniżył projekcję wzrostu PKB w 2013 r. z 0,2 proc. do -0,3 proc., jednocześnie podnosząc ścieżkę wzrostu w 2014 r. do 2,1 proc. z 1,9 proc. Prognoza inflacji nie zmieniła się znacząco i nadal zakłada inflację zbliżoną do 2 proc. w tym roku i poniżej 2 proc. w przyszłym, gdy wygasną efekty bazy związane z VAT.

Bank Nomura nie spodziewa się podwyżek stóp procentowych w Czechach przed połową przyszłego roku.

LICZBA DNI ROBOCZYCH W XII OSŁABIA DANE O SPRZEDAŻY I PRODUKCJI

Produkcja przemysłowa W Czechach spadła rdr o 12,5 proc. w grudniu 2012 roku. Produkcja wyrównana sezonowo spadła w grudniu o 5,8 proc. rdr.

"Choć dane wyglądają fatalnie, trzeba pamiętać o potężnym wpływie dni roboczych" - zaznaczono w komentarzu Erste.

"Istotniejsze od spadku rdr jest dynamika mdm. Po spadkach o 0,7 i 0,8 proc. mdm w październiku i listopadzie, w grudniu spadek wyniósł tylko 0,1 proc. mdm, wskazując na stabilizację" - dodano.

"Patrząc na strukturę, to jest tak, jak zawsze. Gdy przemysł rośnie, to z powodu samochodów i maszyn, i z tych samych powodów spada" - napisano.

Erste spodziewa się, że w II kw. 2013 r. czeska produkcja zacznie rosnąć, a cała gospodarka powróci do wzrostu w II połowie 2013 r.

Czeska sprzedaż detaliczna w grudniu spadła o 5,1 proc. wobec 5,7 proc. prognozowanych. Biorąc pod uwagę mniejszą liczbę dni roboczych w styczniu (różnica 3 dni) spadek sprzedaży mógł być niższy (o 0,4 proc. rdr). Dla całego 2012 roku spadek wyniósł 1,1 proc.

"To wraz z faktem, że po słabych październikowych i listopadowych danych, grudniowa sprzedaż wyrównana sezonowo wzrosła o 1,3 proc., sprawia, że biorąc pod uwagę konsumpcję indywidualną jesteśmy ostrożnie optymistyczni sądząc, że najgorsze jest za nami" - napisano w komentarzu ekonomiści Erste.

"Z punktu widzenia polityki banku centralnego dzisiejsze dane powinny być umiarkowanie optymistyczne. Nie odnotowano przyspieszenia spadku sprzedaży detalicznej (...), co wraz ze skromnym wzrostem zaufania konsumentów od lata 2012 roku daje nadzieję, że taki spadek konsumpcji jaki miał miejsce w 2012 roku nie powtórzy się w tym roku" - dodano.

Największy negatywny wpływ na spadek sprzedaży w Czechach miał spadek sprzedaży samochodów (wyniósł on 2,9 proc. rdr).

NADWYŻKA W HANDLU W DÓŁ, BEZROBOCIE W GÓRĘ

Nadwyżka handlowa w Czechach w grudniu spadła do 6,4 mld koron wobec 33,5 mld w listopadzie. Ekonomiści spodziewali się spadku nadwyżki do 17 mld koron.

W styczniu stopa czeska bezrobocia wzrosła do 8,0 proc. wobec 7,4 proc. w grudniu. Komercni Banka spodziewa się dalszego wzrostu bezrobocia, do 8,3 proc. na koniec roku.

----------------------

WĘGRY

SPADEK PRODUKCJI W XII

Węgierska produkcja przemysłowa spadła w grudniu o 2,5 proc. mdm, po spadku o 0,4 proc. mdm w listopadzie i 4 proc. mdm w październiku - wynika ze wstępnych szacunków urzędu statystycznego. W ujęciu rocznym produkcja spadła o 7,6 proc., a po dostosowaniu o ilość dni roboczych o 3,4 proc.

W opinii Erste Banku, te dane wskazują, że węgierski PKB w IV kw. 2012 r. skurczył się o 2,1 proc. rdr. Erste ocenia, że w 2013 r. produkcja przemysłowa może wzrosnąć o 2 proc., głównie w związku ze wzrostem produkcji samochodów (Daimler, Audi, GM).

"Jeśli chodzi o całą gospodarkę, słaby popyt krajowy oznacza, że możemy mieć do czynienia ze stagnacją, a nieco bardziej prawdopodobny jest nieznaczny spadek" - zaznaczono w komentarzu.

NADWYŻKA W HANDLU ZAGRANICZNYM W '12 ZBLIŻONA DO '11

Nadwyżka w obrotach handlowych Węgier w grudniu 2012 r. wyniosła 192 mln euro, a w całym 2012 r. 6,83 mld euro wobec 7 mld w 2011 r. - wynika ze wstępnych danych urzędu statystycznego. Eksport wyrażony w euro w grudniu spadł o 7,9 proc. rdr, a import o 6,4 proc. rdr.

Agencja Moody's podtrzymała rating Węgier na poziomie Ba1, z perspektywą negatywną.

----------------------

TURCJA

INFLACJA POWYŻEJ PROGNOZ

Turecka inflacja CPI w styczniu 2013 roku wzrosła do 7,3 proc. rdr z 6,2 proc. w grudniu 2013 roku. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost cen konsumpcyjnych o 6,8 proc. rdr, na skutek podniesienia podatku od tytoniu na początku 2013 roku. Największą kontrybucję w inflacji miał zaskakująco wysoki wzrost cen żywności (o 6,9 proc. rdr, wobec 3,9 proc. w grudniu).

"Spodziewamy się, że inflacja na koniec 2013 roku będzie zacznie powyżej szacunków Centralnego Banku Republiki Turcji. W raporcie o inflacji w I kwartale, który ukazał się w ubiegłym tygodniu CBRT przewiduje, że CPI powróci do trendu spadkowego i będzie spadać do poziomu 5,3 proc. rdr na koniec 2013 roku, po początkowym wzroście w styczniu" - napisano w raporcie Royal Bank of Scotland.

"Zgodnie z raportem CBRT ceny żywności nieprzetworzonej podlegają w Turcji wahaniom trzy do czterech razy większym niż w innych krajach. Z tego powodu uważamy, że korzystny efekt, który obserwowaliśmy w 2012 roku z tego komponentu koszyka inflacyjnego prawdopodobnie się odwróci w 2013 roku, co przyczyni się do znaczącego wzrostu inflacji" - dodano.

Ekonomiści BNP Paribas ocenili, że w Turcji istnieją ryzyka po stronie inflacji wyższej od celu CBRT, co potwierdziły dane styczniowe. Podtrzymali oni swoją prognozę CPI na koniec roku na poziomie 6,5 proc. rdr.

"Naszym zdaniem wyższa od oczekiwań inflacja w styczniu wskazuje, że oczekiwania rynkowe są zbyt optymistyczne na ten rok. Biorąc pod uwagę odbicie w popycie wewnętrznym, wzrost płac, przyspieszenie inflacji żywności oraz ograniczoną przestrzeń do umocnienia liry jest mało prawdopodobne, by CPI spadała w tym roku" - ocenili ekonomiści Bank of America/Merrill Lynch.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA PONIŻEJ PROGNOZ

Turecka produkcja przemysłowa w grudniu 2012 roku spadła o 3,8 proc. rdr, wobec konsensusu na dynamikę na poziomie 0 proc.

Dane odsezonowane wskazują, że produkcja w Turcji w IV kwartale kdk pozostała bez zmian. W całym 2012 roku produkcja wzrosła o 2,3 proc. rdr.

"Znaczące osłabienie w produkcji przemysłowej i gorsze od oczekiwań dane o imporcie w grudniu wskazują na to, że aktywność gospodarcza w IV kwartale 2012 roku mogła być mniejsza niż obecnie przewidujemy. Wzrastają ryzyka po stronie osłabienia dla naszej prognozy na wzrost PKB w tym okresie o 3 proc. rdr" - napisano w raporcie BNP Paribas.

"Ocena wzrostu w IV kwartale 2012 roku rodzi również ryzyka dla naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2013 roku o 5 proc. rdr" - dodano.

----------------------

RUMUNIA

STOPY PROC. BEZ ZMIAN

Bank centralny Rumunii z powodu niegasnącej presji inflacyjnej pozostawił na niezmienionym poziomie podstawową stopę procentową (5,25 proc.), podobnie jak rezerwę obowiązkową. Niekorzystny trend po stronie czynników podażowych (słabe zbiory) wraz z utrzymującą się zmiennością na rynku walutowym w II połowie ubiegłego roku podbiły inflację do 5 proc. w grudniu 2012 roku, czyli znacznie powyżej górnej granicy celu inflacyjnego wynoszącej 4 proc.

Analitycy Erste w swoim bazowym scenariuszu przyjmują, że rumuńska inflacja w 2013 roku poszybuje powyżej górnej granicy określonej dla tego roku na poziomie 3,5 proc. w wyniku kilku rund liberalizacji cen energii.

"Spadek inflacji do poziomu 4,1 proc. zobaczymy w grudniu 2013 roku. Ponadto prognozujemy pięcioletnie obligacje na poziomie 5,3 proc., a kurs leja rumuńskiego na poziomie 4,38 za euro na koniec czerwca" - napisano w komentarzu banku.

----------------------

SERBIA

Wbrew oczekiwaniom rynkowym Narodowy Bank Serbii podniósł we wtorek główną stopę procentową o 25 pb do 11,75 proc. Była to piąta z rzędu podwyżka. Cykl zaostrzania polityki monetarnej, który rozpoczął się w maju 2012 roku wynosi łącznie 225 pb.

"Inflacja prawdopodobnie osiągnie szczyt w I kwartale 2013 roku, na poziomie zbliżonym do 15 proc. rdr. Nie wykluczamy kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 pb w marcu, ale będzie to koniec cyklu, jako że inflacja zacznie spadać w kolejnych miesiącach, głównie z powodu efektu bazy i słabnącego popytu wewnętrznego" - ocenili ekonomiści UniCredit.

"Obserwujemy spowolnienie dynamiki wzrostu cen żywności z tegorocznych zbiorów oraz spadek oczekiwań inflacyjnych. Mimo to inflacja osiągnie jedynie górny poziom dopuszczalnego pasma wahań, czyli 1,5 pkt. proc. wokół celu 4 proc. rdr" - dodają.

Ekonomiści UniCredit spodziewają się, że NBS zacznie łagodzenie polityki pieniężnej od połowy II kwartału 2013 roku, a cykl obniżek wyniesie minimum 200 pb do końca roku.

(PAP)

fdu/ kba/ mj/ asa/