EBC gotowy do dalszego działania, jeśli będzie ono konieczne - Draghi

02-05-2013 15:42
02.05. Frankfurt (PAP/int.) - Europejski Bank Centralny jest gotowy do dalszych działań, mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w strefie euro, jeśli będą one konieczne. Poprawa w gospodarce strefy euro powinna być odczuwalna w drugiej połowie roku, możliwe jest jednak, że kondycja europejskiej gospodarki okaże się słabsza od obecnych oczekiwań - ocenił w czwartek prezes EBC Mario Draghi.

"Będziemy utrzymywali akomodacyjne nastawienie do polityki monetarnej tak długo, jak będzie to konieczne () Będziemy monitorowali napływające dane i rozwój sytuacji w gospodarce, jesteśmy gotowi do działania, jeśli będzie ono konieczne" - powiedział Draghi.

Na czwartkowym posiedzeniu rady EBC panowało silne przekonanie o konieczności obniżki stóp procentowych - poinformował Draghi.

"Panował bardzo silny konsensus, co do konieczności obniżki stóp proc., dominowało przekonanie o tym, że obniżka powinna wynieść 25 pkt. bazowych" - powiedział Draghi.

Rada EBC obniżyła w czwartek stopy procentowe. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego została obniżona o 25 pkt. bazowych do 0,5 proc. Analitycy spodziewali się, że EBC obniży stopę procentową kredytu refinansowego właśnie o 25 pkt. bazowych. Stopa procentowa kredytu refinansowego po czwartkowej obniżce jest najniższa w historii.

EBC poinformował też o obniżce o 50 pkt. bazowych stopy oprocentowania kredytów (marginal lending rate), stopa ta po obniżce wynosi 1 proc. EBC pozostawił bez zmian stopę depozytową, która wynosi 0 proc.

"EBC nie wyklucza obniżenia stopy depozytowej do negatywnego poziomu i technicznie jest przygotowany na taki ruch" - oświadczył Draghi. Szef EBC dodał jednocześnie, że dalsze obniżenie stopy depozytowej może się wiązać z szeregiem "niezamierzonych" konsekwencji.

EBC oczekuje ożywienia gospodarczego w strefie euro w drugiej połowie roku 2013 r., możliwe jest jednak, że kondycja gospodarki okaże się słabsza od obecnych oczekiwań.

"Stopniowe ożywienie jest oczekiwane w drugiej połowie roku () eksport powinien korzystać na ożywieniu w światowym popycie a nasze akomodacyjne nastawienie do polityki monetarnej powinno wspierać popyt wewnętrzny" - powiedział Draghi.

Szef EBC dodał, że w strefie euro wciąż istnieje jednak ryzyko pogorszenia się obecnych prognoz gospodarczych.

Draghi ocenił, że ryzyko inflacyjne w strefie euro jest zbalansowane i dodał, że ceny w strefie euro powinny pozostawać na poziomach zgodnych z zakładaną przez EBC stabilnością cen w średnim terminie. (PAP)

wst/ osz/