Dywidendy: STBUCKS, SHELL, VISA, GSK, M&S, CHEVRON 08-11-2019 09:59

08-11-2019 09:59
Dywidendy: STBUCKS, SHELL, VISA, GSK, M&S, CHEVRON

12 listopada 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie STBUCKS. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • STBUCKS dla pozycji długiej  34,85 pkt. dla pozycji krótkiej -41 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

14  listopada 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: SHELL, VISA, GSK, M&S. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • SHELL dla pozycji długiej 33,05 pkt. dla pozycji krótkiej -36,72 pkt. ( wartość rolowania może ulec zmianie ze względu na to iż dywidenda wypłacana jest w USD a CFD jest kwotowany w GBP).
  • VISA dla pozycji długiej 25,5 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.
  • GSK dla pozycji długiej 1710 pkt. dla pozycji krótkiej -1900 pkt.
  • M&S dla pozycji długiej 351 pkt. dla pozycji krótkiej -390 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

15 listopada 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie CHEVRON. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • CHEVRON dla pozycji długiej 101,15 pkt. dla pozycji krótkiej -119 pkt.
  • UPS dla pozycji długiej 81,6 pkt. dla pozycji krótkiej -96 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.