Dywidendy: SACYR 11-01-2019 09:40

11-01-2019 09:40
14 stycznia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie SACYR.
Dywidendy: SACYR

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             SACYR dla pozycji długiej +41,31 pkt. dla pozycji krótkiej -51 pkt.                         

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.plPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.