Dywidendy: JSW, J&J, GOLDMAN, EBAY, MCDONALD, NIKE 23-08-2019 09:58

23-08-2019 09:58
Dywidendy: JSW, J&J, GOLDMAN, EBAY, MCDONALD, NIKE

26 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: JSW, J&J. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • JSW dla pozycji długiej 13851 pkt. dla pozycji krótkiej -17100 pkt.
  • J&J dla pozycji długiej 80.75 pkt. dla pozycji krótkiej -95 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

29 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie GOLDMAN. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • GOLDMAN dla pozycji długiej 106.25 pkt. dla pozycji krótkiej -125 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

30 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: EBAY, MCDONALD, NIKE. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • EBAY dla pozycji długiej 11.9 pkt. dla pozycji krótkiej -14 pkt.
  • MCDONALD dla pozycji długiej 98.6 pkt. dla pozycji krótkiej -116 pkt.
  • NIKE dla pozycji długiej 18.7 pkt. dla pozycji krótkiej -22 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.