Dywidendy: GMOTORS

02-09-2016 10:32
7 września 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie GMOTORS
Dywidendy: GMOTORS

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

- GMOTORS dla pozycji długiej +32.3 pkt. dla pozycji krótkiej -38 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych, prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA