Dywidendy: COCACOLA oraz AIG.

09-09-2016 09:59
13 września 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach COCACOLA i AIG.
Dywidendy: COCACOLA oraz AIG.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

- COCACOLA dla pozycji długiej +29.75 pkt. dla pozycji krótkiej -35 pkt.

- AIG dla pozycji długiej +27.2 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader i TMS Connect.