Dywidenda: PGE.

16-09-2016 09:16
22 września 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach PGE.
Dywidenda: PGE.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

- PGE dla pozycji długiej +21.25 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader oraz TMS Connect.