Dywidenda: P&G.

14-10-2016 09:56
19 października 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie P&G.
Dywidenda: P&G.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

- (P&G) dla pozycji długiej +56,91 pkt. dla pozycji krótkiej -66,95 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.Komunikat dla klientów TMS Trader oraz TMS Connect.