Dynamika płac utrzyma się na poziomie ok. 2 proc., presja płacowa będzie ograniczana - Borowski, RG

18-09-2013 10:17
18.09. Warszawa (PAP) - W kolejnych miesiącach dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się na poziomie ok. 2 proc., a presja płacowa będzie nadal ograniczana przez podwyższone bezrobocie - ocenia Jakub Borowski z Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem umiarkowany wzrost zatrudnienia ma charakter trwały i utrzyma się w kolejnych miesiącach.

"Spadek dynamiki wynagrodzeń w sierpniu wynikał w znacznym stopniu z ustąpienia efektu związanego z lipcową wypłatą premii w górnictwie. Oczekuję, że w kolejnych miesiącach dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się na poziomie ok. 2 proc., a presja płacowa będzie nadal ograniczana przez podwyższone bezrobocie" - napisał Borowski w środowym biuletynie Rady.

"Sierpień był kolejnym miesiącem nieznacznego wzrostu zatrudnienia, co potwierdza, że w przypadku popytu na pracę mamy do czynienia z odwróceniem niekorzystnych tendencji. Wyprzedzające wskaźniki koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oraz odnotowany w pierwszej połowie roku znaczący wzrost wartości kosztorysowej inwestycji planowanych przez średnie i duże firmy sygnalizują, że umiarkowany wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ma charakter trwały i utrzyma się w kolejnych miesiącach" - dodał.

GUS podał we wtorek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3.760,45 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 2,0 proc., a mdm spadło o 1,8 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w sierpniu wzrosło o 2,9 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym spadło o 0,9 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w sierpniu 3.757,26 zł i wzrosło rdr o 2,0 proc., a wobec lipca spadło o 1,8 proc.

GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w sierpniu było zatrudnionych 5.493,8 tys. osób, czyli zatrudnienie spadło o 0,5 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc. Analitycy prognozowali, że zatrudnienie w sierpniu spadło rdr o 0,6 proc. rdr oraz nie zmieniło się mdm.(PAP)

jba/ ana/