Dochody z dywidend ze spółek w nadzorze MSP w '14 mogą być niższe niż 4,6 mld zł

10-09-2013 13:00
10.09. Warszawa (PAP) - Dochody z dywidend ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w 2014 roku mogą być niższe niż zapisane w projekcie budżetu na 2014 rok 4,6 mld zł - poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

"Kwota dywidend zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 wynosi 4,6 mld zł i jest wyższa do kwoty 3,6 mld zł zapisanej w +Kierunkach prywatyzacji majątku Skarbu Państwa+ przekazanych do Ministra Finansów. Należy podkreślić, że wykonanie kwoty dochodów z tytułu dywidend, podwyższonej o 1 mld zł w stosunku do propozycji MSP, obarczone jest znacznym ryzykiem" - napisał Karpiński w opinii do projektu budżetu na przyszłym rok.

Minister przypomina, że jego propozycja odnośnie wpłat z tytułu dywidend uwzględniała m.in. prognozowane wyniki ekonomiczno-finansowe płatników, konieczność zapewnienia finansowania inwestycji oraz podjęte w tym roku przez zarządy niektórych spółek decyzje o wypłacie dywidend zaliczkowych na poczet dywidendy przyszłorocznej.

"Uwzględniając powyższe, należy mieć na względzie możliwość osiągnięcia dochodów z tytułu dywidend od spółek nadzorowanych przez MSP niższych niż zaproponowane przez Ministerstwo Finansów" - wyjaśnia Karpiński.

Dochody z tytułu dywidend spółek nadzorowanych przez MSP w 2013 roku zaplanowano po nowelizacji budżetu na 6,5 mld zł. Część z tej kwoty ma być uzyskana dzięki pobraniu dywidend zaliczkowych.

Łączne dochody z dywidend i wpłat z zysku w 2014 roku wyniosą 5.137,85 mln zł wobec 6.925,513 mln zł założonych w nowelizowanym budżecie na ten rok. Z tego 4,6 mld zł mają stanowić dochody dywidendowe ze spółek pod nadzorem MSP.

bg/ asa/