Dochody z dywidend z zysku za '13 mogą wynieść ok. 2 mld zł - MSP

09-07-2013 09:42
09.07. Warszawa (PAP) - Dochody z dywidend z zysku za 2013 mogą wynieść ok. 2 mld zł - podał resort skarbu państwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Zgodnie z danymi przekazanymi w roku 2012 do Ministerstwa Finansów według wstępnej analizy prawdopodobna wysokość dywidendy od spółek z udziałem Skarbu Państwa nadzorowanych przez resort Skarbu Państwa w roku 2014 wynosić może ok. 2 mld zł" - napisano.

"Jednocześnie należy mieć na względzie, że w przygotowywanych corocznie kierunkach prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2014 r. może nastąpić weryfikacja planowanych dochodów z tytułu możliwej do uzyskania dywidendy" - dodano.

Zgodnie z budżetem na 2013 rok wpływy ze spółek, w których prawa z akcji/udziałów wykonywane są przez MSP, mają wynieść 5 mld zł. Całkowite tegoroczne dochody budżetowe z dywidend założono na poziomie 5,86 mld zł. (PAP)map/ ana/