Dochody podatkowe w '13 wyniosą 239,2 mld zł; VAT 113 mld zł - projekt noweli

21-08-2013 10:03
21.08. Warszawa (PAP) - Dochody podatkowe w 2013 roku wyniosą 239.150,24 mln zł wobec pierwotnego planu 266.982,697 mln zł. W tym dochody z VAT wyniosą 113 mld zł i będą niższe od prognozowanych o 13,4 mld zł - wynika z projektu nowelizacji budżetu państwa przyjętego we wtorek przez rząd, do którego dotarła PAP.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji budżetu państwa na 2013 r., zgodnie z którą deficyt budżetu państwa wyniesie maksymalnie 51.565,5 mln zł wobec planowanego w ustawie deficytu na poziomie 35.565,5 mln zł.

<TAB>Wyszczególnienie Ustawa budżetowa 2013 Nowelizacja ustawy Różnica budżetowej 2013 w tys. zł

DOCHODY OGÓŁEM 299.385.300 275.729.440 -23.655.8601. Dochody podatkowe 266.982.697 239.150.240 -27.832.457 1.1 Podatki pośrednie 192.208.239 174.050.000 -18.158.239 a) podatek od towarów i usług 126.414.509 113.000.000 -13.414.509 b) podatek akcyzowy 64.543.730 59.800.000 -4.743.730 c) podatek od gier 1.250.000 1.250.000 0 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 29.638.450 22.000.000 -7.638.450 1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 42.936.000 40.900.000 -2.036.000 1.4. Podatek od kopalin 2.200.000 2.200.000 0 1.5. Podatek tonażowy 8 8 0 1.6. Podatki zniesione 0 232 2322. Dochody niepodatkowe 30.806.651 34.978.684 4.172.033 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 5.860.010 6.925.513 1.065.503 2.2. Wpłaty z zysku NBP 401.900 5.264.040 4.862.140 2.3. Cło 2.001.000 2.001.000 02.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 20.160.479 18.404.869 -1.755.6102.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2.383.262 2.383.262 03. Środki z Unii Europejskiej 1.595.952 1.600.516 4.564 i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</TAB>(PAP)

bg/ fdu/ ana/