Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VIII wyniosły 1,33 mld zł - MF

01-10-2013 18:09
01.10. Warszawa (PAP) - Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec sierpnia 2013 roku 1.331,259 mln zł, czyli 60,5 proc. planu na ten rok - podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,2 mld zł. (PAP)

jba/ ana/